Kontinens: Ország: Város:   Főoldal>>
 
India

India Dél-Ázsia országa, területe a kontinensen a 3. legnagyobb – 3.166.944 km². Manapság is vannak területi vitái a szomszédos országokkal. Népessége 1,13 milliárd f?, amellyel jelenleg a második helyen áll világviszonylatban (évente 12-16 millióval gyarapszik), de egyes számítások szerint népességszáma pár évtizeden belül meghaladja Kínáét! F?városa Új-Delhi, melyet 1911-ben alapítottak, és csupán 300 ezer f?s lakossággal rendelkezik. Jelent?sebb városok: Mumbai (17 milliós), Delhi (17 milliós), Kalkutta, Mádrasz, Benáresz…stb. India államformája parlamentáris köztársaság, az ország közigazgatásilag 28 szövetségi államra és 7 szövetségi területre osztható. Hivatalos nyelvként a hindit és az angolt használják, de regionális viszonylatban további 14 nyelvet beszélnek. Számos népcsoport megtalálható az országban; hindi 24%, muzulmán 11%, bihári 9%, bengáli – maráti – telugu - tamil – adivaszik 7%, radzsput – gudzaráti- kannada 4%, orija - malajálam 3%, pandzsábi – asszámi 1%. Bár a kasztrendszert hivatalosan 1955-ben eltörölték, manapság is még jellemz? maradt. Kb. 3-4000 kasztról beszélnek, melyekre szigorú szabályok, kötelezettségek vonatkoznak. Manapság egyre több a kasztból kiszakadó, akik leginkább Mumbaiba vándorolnak, ahol szabad életet folytathatnak. Vallási összetétele is igen színes; 81% hindu, 12% muzulmán, 2% keresztény, szikh – buddhista – dzsainista 1%. Rendkívül magas az írástudatlanok aránya, közel 50%-os. Hivatalos fizet?eszközként a rúpiát használják.

India

India színei (Foto: mskaysavage, flickr)

India történelme


India történelme több, mint 6000 évre nyúlik vissza. Az i. e. 4000-ben létrehozott két város, Harappa és Mohendzsódáró volt a fejl?dési központja a területnek. Ennek a két városnak a romai ma Pakisztán területére esnek. Az egykori ?slakosok (proto-ausztraloid – negroid népek) mára már csak az ország déli csücskében élnek. I. e. 3000 környékén dravidák (Közép-Ázsiai nép) foglalják el a területet , akik nem törik meg a térség fejl?dését, hanem tovább lendítik azt. Egy évezreddel kés?bb megjelennek az árják is a területen, akik a dravidákkal szövetkezve megpróbálják megakadályozni a további népek beáramlását a szubkontinensre. Igen hosszú ideig jellemz? volt a területre a szétbomlás és egyesülés folyamata, mely az aktuális uralkodó jellemét igazolta. I. u. 3. században Nagy Sándor építi birodalmába „Indiát”, aki az itt elkapott betegségébe bele is halt. Ezt egy igen hosszú id?szak (4. századtól – 10. századig), a Gupta-korszak követi, mikor is az ország a fénykorát élte. A 11. századtól indul az iszlám hódító útjára, mely jelent?s hatást fejtett ki az országra is. 1707-ig mohamedán fennhatósággal jellemezhet? a terület, majd a fokozatosan er?söd? gyarmatosítás Indiát is áldozatául ejti. Az angolok gyarmatosítják els?sorban a területet. Kezdetben kifosztották az országot természeti kincseib?l, és elárasztották az olcsó európai árukkal. Ez a folyamat hatalmas áldozatokkal járt indiai részr?l, több, mint 50 millió halottja volt ennek az eseménynek. Kés?bb az angolok nagy lehet?séget láttak az országban, és megindult a vasút kiépítése, és az ipari üzemek létesítése. A britek megreformálták a közigazgatást és az oktatási rendszert, felfuttatták a gyapot és a juta el?állítását is. 1919-t?l indult meg a passzív ellenállás az angolok ellen. Az ország lakossága vallásilag két táborra oszlott Tagare és Gandhi keze alatt. Gandhi hitt a békés együttélésben, de a két tábor folyamatos vitában állt egymással. Ezek a viták sokszor halálos áldozatokat is követeltek. Nehru kovácsol egységes államot Indiából 505 kis uradalom egyesítésével. India fejl?dése igen lassú volt egészen a ’90-es évek közepéig, mikor is új gazdasági stratégiákat vezettek be. A dollárhoz kapcsolták a rúpiát, megjelentek a külföldi beruházók, felfedezték a jelent?s ásványkincs vagyont, és megkezd?dött a kitermelés felfutatása, rendelkezésre állt az olcsó és sok munkaer?…stb. Ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy ma Indiát dinamikus fejl?déssel jellemezhessük.

Mumbai

Mumbai (Foto: Humayann N A Peerzaada, flickr)

India földrajza

India 7 országgal (Pakisztán, Afganisztán, Kína, Nepál, Bhután, Mianmar és Banglades) határos, ezek közül Kínával és Pakisztánnal vannak elhúzódó területi vitái. A szubkontinens igen változatos felszínnel rendelkezik. Geológiailag 3 nagy részre osztható a terület.; északon a Himalája láncai alkotják az egyik téregységet. Itt találhatók az ország legmagasabb pontjai, valamint el?terében a föld legcsapadékosabb pontja Cherrapunji, ahol az éves csapadék mennyiség meghaladja a 15000 mm-t (eddigi mért csúcs 27000mm volt). A másik egységet a Dekkán-fennsík alkotja a Keleti- és Nyugati-Ghatokkal.Itt találhatók az ország legjobb talajai, amin intenzív mez?gazdasági termelés folyik. Harmadik f? részt a síkságok képviselik, amik igen jelent?s területeket tesznek ki a nagyobb folyók (Indus, Gangesz) mentén. Az éghajlatát leginkább a monszun határozza meg, de jelent?s szerepe van a passzát szélrendszernek is. Az egész országra jellemz?, hogy fagy sosincs, a tavasz és igen meleg és száraz (gyakoriak a 40 fok fölötti h?mérsékletek). A monszun igen pontosan érkezik a területre, általában június els? napjaiban érkezik Mumbaiba, majd 2 hét múlva már Kalkuttában is jelentkezik. Csapadék szempontjából jelen vannak a széls?ségek; itt található a föld legcsapadékosabb pontja (Cherrapunji) 15000mm-es évi csapadékkal, illetve India egyetlen sivatagja, és egyben legszárazabb pontja a Tar-sivatag (200 mm). Vízrajzát tekintve 3 folyó emelend? ki; az egyik a Gangesz, mely a hinduk szent folyója is, melyhez évenként elvándorolnak, hogy megfürödjenek benne. Másik jelent?s vízfolyás a Brahmaputra, mely a Gangesszel ömlik közös deltatorkolattal a Bengál-öbölbe, és hatalmas árvízei vannak. A harmadik jelent?sebb folyó az Indus, mely csak kis szakaszon érinti Indiát, de feltöltött síkságja igen fontos India életében. A bels?bb területeken is találunk még folyókat (Godavari, Krisnya…stb.), melyek f?ként a földek öntözésében játszanak nagy szerepet. A Hindusztáni félszigetet az Indiai-óceán öleli körbe, ahol India jelent?s forgalmat bonyolító kiköt?i (Kalkutta, Mumbay találhatóak. A természetes növénytakaró szinte elt?nt a vidékr?l, igazi dzsungellel, illetve az eredeti növénytakaróval csak a magasabb területeken találkozhatunk, ugyanakkor ezek állatvilága rendkívül gazdag.

India látnivalói

Az Indiába látogatók országszerte találhatnak számtalan érdekességet és látnivalót. Minden kis tartományt, területet sajátos kultúra jellemez. Kiemelked? jelent?ség?ek a vallási központok, ezekb?l többet is találhatunk az országban. Amritsar szikh vallási központ, itt találjuk az Aranytemplomot, valamint számtalan történelmi jelent?ség? helyet. Benáresz hindu vallási központ, zarándokhely, jelent?s az idegenforgalma, a hinduk évr?l-évre itt fürödnek meg a Gangeszben. Agra a hajdani Nagymogul Birodalom székhelye volt, így számos rom található itt. Érdemes itt felkeresni a Taj Mahalt és a Vörös Er?döt. Agra számít India legjelent?sebb idegenforgalmi központjának. Sarnath is fontos idegenforgalomi hely, itt találhatóak Asóka király oszlopai. Shimla volt 1820-tól a britek nyári f?városa, így itt szép, Viktoriánus épületek figyelhetünk meg, melyek a brit gyarmati id?szakról tanúskodnak. Érdemes még felkeresni a nagyvárosokat, és 1-2 napot rászánni a felfedezésükre. A vidéki kis falvakban ismerhetjük meg az igazi, hagyomány?rz? Indiát. Manapság egyre inkább keresettebbek India tengerpartjai, ugyanakkor érdemes kikérni szakért?k véleményét, hogy mikor érdemes ide ellátogatni, mikor elviselhet? a klíma.

Taj Mahal

Taj Mahal (Foto: stuck in Customs, flickr)

India gasztronómiája

India esetében nem beszélhetünk egységes konyháról, mivel minden kisebb terület sajátos gasztronómiával bír. Nagy szerepe van a vallásnak a konyhában, vagyis vannak elemek, melyeknek ki kell maradniuk egyes vallási csoportok életéb?l. A szent könyvek külön rendelkeznek a fogyasztási szokásokról és a helyes táplálkozásról. Az ország lakosságának jelent?s része vegetáriánus, a muzulmánokat leszámítva. Náluk a jellemz? a bárányhús, kecske és szárnyasokból készült húsételek fogyasztása. Országos törvény rögzítette a marhahús fogyasztásának tilalmát. Igen kedveltek a halból készült ételcsodák, valamint az osztrigát, a kagylót és kalmárt is sok ételben felhasználják. Sokak szerint az indiai ételek a legegészségesebbek, így ezeket sokan bátran ajánlják. Nagyon sok zöldséggel, rizzsel, kukoricával, borsóval, lencsével és babfélékkel dolgoznak. Igen f?szeresek az ételeik, a legjellemz?bb f?szereik a curry (Indiában maszala), a paprika, fokhagyma, a szegf?szeg, a fahéj, a gyömbér, a dió, a menta, a kapor és a sáfrány. Sokféle kenyérféleséget fogyasztanak ételeikhez. Rengeteg szósszal, mártással büszkélkedhetnek. Réz-, vagy rozsdamentes tálakon szolgálják fel ételeiket. A tálcára kis fém tányérkák vannak. Az tányérok szélére halmozzák  az étel, a tál közepére pedig a rizst. Italok közül mindenképpen a teát kell kiemelni, melynek rengeteg változata ismert és általában meleg tejjel együtt, de külön bögrében kínálják. Ebédhez nem szokás alkoholos italt felszolgálni, illetve fogyasztani. Minden étkezéshez felszolgálnak az asztalon gyümölcsöket és további f?szereket.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albánia
Elérhető városok:
Amerikai Egyesült Államok
Elérhető városok: Chicago    Detroit    Honolulu    Las Vegas    Los Angeles    Miami    New York    San Diego    San Francisco   
Andorra
Elérhető városok:
Argentína
Elérhető városok:
Ausztria
Elérhető városok: Bécs    Graz    Klagenfurt    Linz   
Belgium
Elérhető városok: Antwerpen   
Bosznia Hercegovina
Elérhető városok: Mostar   
Brazília
Elérhető városok:
Bulgária
Elérhető városok:
Csehország
Elérhető városok: Brno   
Dánia
Elérhető városok:
Dél-Afrika
Elérhető városok:
Egyesült Arab Emírségek
Elérhető városok: Dubai   
Észtország
Elérhető városok:
Franciaország
Elérhető városok: Marseille    Nizza    Párizs    Strasbourg   
Görögország
Elérhető városok:
Horvátország
Elérhető városok:
India
Elérhető városok:
Irak
Elérhető városok:
Irán
Elérhető városok:
Izrael
Elérhető városok:
Kanada
Elérhető városok:
Kenya
Elérhető városok:
Kína
Elérhető városok: Hong Kong   
Kolumbia
Elérhető városok:
Lengyelország
Elérhető városok:
Libanon
Elérhető városok:
Litvánia
Elérhető városok:
Luxemburg
Elérhető városok:
Macedónia
Elérhető városok:
Mexikó
Elérhető városok:
Monaco
Elérhető városok:
Nagy Britannia
Elérhető városok: Belfast    Bristol    Glasgow    Leeds    Liverpool    London   
Németország
Elérhető városok: Bonn    Dortmund    Drezda    Düsseldorf    Essen    Köln    Stuttgart   
Norvégia
Elérhető városok:
Olaszország
Elérhető városok: Bologna    Nápoly    Padova    Trieszt    Udine    Velence   
Oroszország
Elérhető városok:
Portugália
Elérhető városok:
Románia
Elérhető városok:
Spanyolország
Elérhető városok: Sevilla   
Szerbia
Elérhető városok:
Szlovákia
Elérhető városok:
Szlovénia
Elérhető városok: Ljubljana    Maribor   
Törökország
Elérhető városok: Isztambul   
Tunézia
Elérhető városok: Sousse    Tunisz   
Vatikán
Elérhető városok:
Venezuela
Elérhető városok:
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Világ városai