Kontinens: Ország: Város:   Főoldal>>
 
Dánia

Dánia Európa északi államai közé tartozik. Területe 43.094 km², ami legnagyobb részt a Jylland-félszigetb?l, valamint számtalan szigetb?l áll. Népessége 5.387.300 f?, melyb?l 1,1 millióan a f?városban, Koppenhágában élnek. Koppenhága a térség legnagyobb városa, így Észak-Európa központja is egyben. Az ország államformája alkotmányos monarchia, királyság. Közigazgatásilag tovább osztható 14 kerületre (amt) és két városi vonzásterületre (kommune). Több nagyobb város is található az országban: Arhus, Odense, Alborg, Esbjerg, Randers. Hivatalos nyelve a dán. A lakosság 97%-a dán, a fennmaradó 3%-on osztoznak németek, akik els?sorban az ország déli részén, a német határ mentén élnek. Néhány tízezer f?vel képviseltetik még magukat svédek, valamint egyéb bevándorlók. Vallási szempontból homogénnek tekinthet? a lakosság,  91%-uk evangélikus. A Délnyugat-ázsiai és Észak-afrikai bevándorlók hatására a muzulmánok aránya 2%-os. Fizet?eszközként az országban a dán koronát használják.


Dania

Dánia (Foto: Kaeru, Flickr)

Dánia történelme

Észak-Európa viszonylag kés?n népesült be, a Német-Lengyel síkság fel?l érkeztek germán törzsek. Lassú volt a népességnövekedés, alacsonynak számított a föld eltartóképessége. Els?dleges élelemforrást a tenger jelentette, ennek hatására a letelepedés f?leg a partokra korlátozódott. 7. században indultak a viking fosztogatások, ennek következményeképpen Észak- és Északnyugat-Európa kiköt?i nem voltak biztonságban 300-400 éven keresztül. Krónikák írnak arról, hogy valószín?síthet?en a vikingek voltak Amerika els? felfedez?i. X-XI. században jöttek létre az els? államalakulatok, majd a térség államaiból különböz? uniók, perszonáluniók alakultak. Ekkoriban vették fel az északi népek a keresztény vallást is. A térségben az els? felemelked?k a dánok voltak, Norvégiával léptek perszonálunióba. 1357- 1524-ig tartott a Kalmari unió, mely Dániát, Svédországot és Norvégiát tömörítette magában. Dánia uralma alá tartozott Izland 1945-ig, valamint Grönland jelenleg is Dánia részét képezi, amit a közös külpolitika is bizonyít.


Grönland

Grönland (Foto: Martha de Jong-Lantink, Flickr)

1527-ben, az Odense-i országgy?léskor államvallássá nyilvánították a lutheránus vallást. A középkorban Dánia nem tartozott a Európa centrumországai közé, fejlett területei a partokon és közelükben voltak találhatóak, melyek részesültek a Hanza-kereskedelemb?l. Az 1536-os koppenhágai országgy?lés alkalmával az egyházat megfosztották világi hatalmától, és az egyházi javakat a nemesség és a király szerezte meg. Az 1500-as évek második felében kezdet felemelkedni a Birodalmi Tanács, mely a király h? nemességéb?l állt. Ekkoriban bels? gondokkal küszködött az ország, melyeket sikerült is megoldani, ugyanakkor külpolitikájával sorozatos kudarcokban részesült. 1660-ra ismét meger?södött az egyház, és a polgársággal szövetségre lépve a kudarcokat szerz? nemességet elüldözte, és a királyra korlátlan és örökös hatalmat ruházott. 1665-ös 4. törvény (lex Regia) pedig  megszabta, hogy az uralkodónak evangélikus vallásúnak kell lennie. A Birodalmi Tanácsot végleg eltörölték, és törvénybe iktatták, hogy az örökösödés n?i ágon is folytatódhat. 1702-ben megindult a jobbágyság felszabadítása, a postát nemzeti intézménnyé tették. Az Északi háborúban a svédek ellen szált harcba, mely során gy?ztesként került ki, így az ország visszaszerezte korábban elvesztett területeinek egy részét. Ahogy a nagy földrajzi felfedezéseknek köszönhet?en Nyugat-Európa, úgy Észak-Európa is folyamatos fejl?désnek indult. Megalakultak a Nagy Falusi Bizottságok (kés?bb ebb?l n? ki a szövetkezeti mozgalom), népf?iskolákat alapítottak, a mez?gazdasági m?velést magas színvonalon tanították, nagy hagyományokkal rendelkezett. A 18. század igen viharosan telt, több csatát, jelent?s területeket  és flottáját is elvesztette Dánia. A helyzetet végül a Bécsi kongresszus rendezte.1870-ben az olcsó és jó min?ség? amerikai gabona tönkreteszi a dán termel?ket, akik kénytelenek jelzáloghiteleket felvenni. Az ipari forradalom Dániát is elérte, amely els?sorban a mez?gazdaságban mutatkozott meg. Kialakul a t?kés bérleti rendszer, farmgazdaságokat alapítanak. 1887-ben volt a Szövetkezeti mozgalom, azóta is szövetkezeti rendszer jellemzi a dán mez?gazdaságot. 1914-ben kitört az els? Világháború, Dánia semlegességi nyilatkozatot tett közzé. 1918-ban Izland kikiáltotta függetlenségét, de továbbra is a perszonálunió tagja maradt. A második Világháborúban is kikiáltotta semlegességét, de a szomszédos növekv? német birodalommal szemben engedelmesen viselkedett. 1940 április 9-én a német csapatok elfoglalták Norvégiával együtt. A parlament és a király beszüntette m?ködését, A királyt a palotában tartották „fogságban”. A II. Világháborúból Dánia a gy?ztes államok oldalán került ki, a háborút követ?en folyamatosan lépett be különböz? integrációkba; 1960 EFTA, 1973 EK. A XX. és XXI. században Dánia már az északi, jóléti államok részeként tartják számon.

Dánia földrajzi elhelyezkedése

Az ország Észak- és Közép-Európa határán helyezkedik el, az Északi- és Balti-tengert választja el egymástól. Szárazföldön csak egyetlen szomszédja van (Németország), a Svédországtól és Norvégiától tengerszorosok választják el. Dánia rengeteg szigetb?l (Legnagyobb szigetei: Sjaland 7016 km², Fyn 2976 km², Lolland 1241 km², Bornholm 587 km², Falster 514 km²) és a Jylland-félszigetb?l áll, felszíne egyhangú, legmagasabb pontja se emelkedik 200m fölé (legmagasabb pontja: Yding Skovhøj 173 m), így tehát éghajlatát nem befolyásolja a domborzat. Éghajlata óceáni, némi kontinentális hatással. A csapadék mértéke 550-800 mm között mozog. A legutóbbi jégkorszakok rajtahagyták nyomukat Dánián is. A hatalmas gleccserek fenékmorénáiból, valamint a tengerelöntés üledékeib?l jött létre itt viszonylag jó min?ség? talaj. Ezek, valamint a szakképzett munkaer? hatására lehet a mez?gazdaság magas színvonalú és igen termelékeny. Dánia folyói rövidek és kis esés?ek. Dánia délnyugati partjaira is jellemz? a Hollandiánál is jellemz? süllyedés. Itt találjuk az Északi-Fríz-szigeteket is, mely a Watt-tenger el?tt sorakozik. Míg a délnyugati részekre süllyedés, addig az északiakra a folyamatos emelkedés a jellemz?. Mivel az ország b?velkedik  tengerpartban, így magától értet?d?, hogy a Dánia a Föld egyik legnagyobb halásznemzete. A halászaton túl fuvarozásból és kereskedelemb?l származnak nagy bevételek.

Dánia látnivalói

Országszerte számos látnivaló kínálkozik, amib?l rengeteget találunk a f?városban. A város modernnek mondható, történelmi épületek kis területen koncentrálódnak, ugyanakkor számos parkkal, térrel és szök?kúttal találkozhatunk. A város f?tere a Radhuspladsen, ahol a központi pályaudvar is található.


Radhuspladsen

Radhuspladsen (Foto: Kaeru, Flickr)

Itt láthatjuk még a reneszánsz  stílusban épült városházát is, melynek egyik látványossága Jens Olsens  Világórája, mely 300 évenként csupán csak fél másodpercet késik. Az épület tornya 105 m magas, ahonnan gyönyör? kilátás nyílik a síkon elhelyezked? városra. A városban találjuk Európa egyik leghíresebb vidámparkját a Tivoli-t és szórakoztatóparkját a Dyrehavsbakken-t. Itt találjuk a világ leghosszabb (1800 m) bevásárlóutcáját is a Stroget-et, ahol rengeteg üzletbe megfordulhatunk.Az Amalienborg Palotában él a királyi család, a palota 4 hasonló rokokó épületb?l áll, amelyek egy nyolcszöglet? teret fognak körbe. Díszes ?rségváltás is megfigyelhet? a palota el?tt. A város másik híres épülete a parlament, a Christianborg.


Christianborg

Christianborg (Foto: DaveH, Flickr)

Mivel Dánia els? számú sertéstenyészt? ország, ezért a parlament el?tt is egy sertésszobor található, mint egyfajta jelkép. Híres épületegyüttest alkot a Kiköt?i Királyi Könyvtár, a Hadtörténeti Múzeum, a Történelmi Levéltár és a Tengerhajózási Levéltár. Itt található az ország legnagyobb múzeuma a  Nemzeti Múzeum. Ezeken kívül még rengeteg látnivalót (Thordvaldsen Múzeum, T?zsde épület, Márvány- tempom, Vor Frue Kirke, Vor Freslers Kirke, Glyptothek, Új királyi piac, Charlottenborg palota, Rosenborg kastély, Thorvaldsen Múzeum...stb.) A f?városon kívül is számos látnivalóval találkozhatunk. Odenseben született Andersen, akinek szül?házában ma múzeum m?ködik. Ebben a városban még számos régi épülettel találkozhatunk. Arhus és Alborg két fontos egyetemvárosa az országnak. Alborgban sok szeszf?zdével találkozhatunk, a dánok híresek is söreikr?l, Arhus pedig a zenei fesztiváloknak ad otthont. Roskilde-ben találhatjuk az ország egyik legrégebbi templomát, melyet 1080-ban építettek. Itt található még egy viking múzeum is, mely a vikingkort mutatja be az idelátogatóknak. A lego hazájában található a Legoland. Billund városától nem messze, 10 hektáron terül el, itt rengeteg  „m?alkotás” és épületmásolat figyelhet? meg. A sportokat kedvel?knek is számos lehet?ség kínálkozik. 3500 km hosszú bicikliút áll rendelkezésre, a kerékpártúrázók számára. Természeti adottságainak köszönhet?en száznál is több golfklub található az országban. Hosszas tengerpartjának (7300 km) köszönhet?en számos vízisport (vitorlázás, búvárkodás, szörfözés, horgászat...stb.) is kipróbálható.

Dánia gasztronómiája

A dánok egyik kedvenc eledele, nassolnivalója a smorrebrod (vajas kenyér), melyet sokféle képpen készítenek, és fogyasztanak. Rengeteg kenyérféle és péksüteményféle létezik, így ez megnehezíti a választást. Reggelire általában kávét, teát, zsömlét, sajtot, tojást vagy müzlit fogyasztanak. A dán ételek f? alapanyaga a hal, a különböz? húsok és a burgonya. Hagyományos ételeik; a flaskesteg, ami a ropogósra sült bõrös malac, a gravad laks, ami füstölt vagy sózott lazac kapros pácban és édesmustárból készült szósszal, és a hvid labskovs, ami kockára vágott marhahúsból készült pörkölt, f?szeres krumplival. Az éttermekben jellemz?ek még a  különböz? vegyes hidegtálak, amelyek el?ételként szolgálnak. Jellegzetes leveseik a sörleves, a káposztaleves és a különféle hallevesek. Ezenkívül még rengeteg ízletes étellel találkozhatunk az étlapokon és az utcai árusoknál.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albánia
Elérhető városok:
Amerikai Egyesült Államok
Elérhető városok: Chicago    Detroit    Honolulu    Las Vegas    Los Angeles    Miami    New York    San Diego    San Francisco   
Andorra
Elérhető városok:
Argentína
Elérhető városok:
Ausztria
Elérhető városok: Bécs    Graz    Klagenfurt    Linz   
Belgium
Elérhető városok: Antwerpen   
Bosznia Hercegovina
Elérhető városok: Mostar   
Brazília
Elérhető városok:
Bulgária
Elérhető városok:
Csehország
Elérhető városok: Brno   
Dánia
Elérhető városok:
Dél-Afrika
Elérhető városok:
Egyesült Arab Emírségek
Elérhető városok: Dubai   
Észtország
Elérhető városok:
Franciaország
Elérhető városok: Marseille    Nizza    Párizs    Strasbourg   
Görögország
Elérhető városok:
Horvátország
Elérhető városok:
India
Elérhető városok:
Irak
Elérhető városok:
Irán
Elérhető városok:
Izrael
Elérhető városok:
Kanada
Elérhető városok:
Kenya
Elérhető városok:
Kína
Elérhető városok: Hong Kong   
Kolumbia
Elérhető városok:
Lengyelország
Elérhető városok:
Libanon
Elérhető városok:
Litvánia
Elérhető városok:
Luxemburg
Elérhető városok:
Macedónia
Elérhető városok:
Mexikó
Elérhető városok:
Monaco
Elérhető városok:
Nagy Britannia
Elérhető városok: Belfast    Bristol    Glasgow    Leeds    Liverpool    London   
Németország
Elérhető városok: Bonn    Dortmund    Drezda    Düsseldorf    Essen    Köln    Stuttgart   
Norvégia
Elérhető városok:
Olaszország
Elérhető városok: Bologna    Nápoly    Padova    Trieszt    Udine    Velence   
Oroszország
Elérhető városok:
Portugália
Elérhető városok:
Románia
Elérhető városok:
Spanyolország
Elérhető városok: Sevilla   
Szerbia
Elérhető városok:
Szlovákia
Elérhető városok:
Szlovénia
Elérhető városok: Ljubljana    Maribor   
Törökország
Elérhető városok: Isztambul   
Tunézia
Elérhető városok: Sousse    Tunisz   
Vatikán
Elérhető városok:
Venezuela
Elérhető városok:
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Világ városai