Kontinens: Ország: Város:   Főoldal>>
 
Szlovákia

Szlovákia Közép-Európában helyezkedik el. Területe a térségben az egyik legkisebb, mindössze 49.034 km². Az ország népessége sem túl jelent?s, kb. 5,4 millió f?. F?városa Pozsony (Bratislava), mely az ország legnagyobb városa is egyben a 428 ezer f?s lakosságával. Jelent?sebb városok a folyók mentén, illetve a bányavidékeken jöttek létre. Ezek: Kassa, Eperjes, Nyitra, Zsolna…stb. Az ország államformája parlamentáris köztársaság, és közigazgatása 8 körzetre (kraj) bontható. Az országban számos nemzetiség és etnikum található. A lakosság legnagyobb része, 81%-a szlovák, de igen jelent?s még a magyarok (12%) aránya. A fennmaradó 7%-on cigányok, csehek és ruszinok osztoznak. Szlovákia hivatalos nyelve a szlovák, de a lakosságból több, mint 600.000 f? magyarul beszél. Vallási összetétele is igen színes. A legnagyobb arányban a római katolikusok (65%) vannak, de jelent?s még az evangélikusok (6%), a görög katolikusok (3%), a reformátusok (1,5%) és az ortodoxok (1%) aránya. Európa szerte itt az egyik legmagasabb, 10%-os nagyságrend? a felekezeten kívüliek aránya. Fizet?eszközként 2009. január 1-jét?l az eurót használják. Szlovákia hatalmas gazdasági fejl?désen ment keresztül a rendszer változás óta.

Pozsonyi kastely

Pozsonyi kastély (Foto: Éole, flickr)

Szlovákia történelem

A szlovák történelem egyes elemeit homály fedi, illetve a különböz? nemzetiség? történészek másként vélekednek egyes korokról. A területen már igen korán letelepedtek germán és kelta népek. Az ókorban a Duna határ szerepet játszott a különböz? népek közt, és ez volt egyben a kés?bbi Római Birodalom határa is. A rómaiak több hadjáratot is vezettek a folyó túlpartjára, de nem tudták a birodalmukhoz csatolni. Vitatott, hogy maga a szlovák nép mikor jelent meg a területen, de az els? szláv törzsek már a 6. században megtalálhatóak voltak itt. 7. században. 623-658 között létezett a Szamo Birodalom, melynek része volt a térség is. A mai ország déli sávja a 700-as évek végére az avarok kezére került. A 8. században már szlovák népek éltek a nyugati országrész területén egyes történészek szerint. Az avar hatalom meggyengülését követ?en a területen két fejedelemség jött létre, az egyik a Morva-, a másik pedig a Nyitrai Fejedelemség. Az els? szlovák uralkodó Pribina volt, aki bevezette a szlovákok életébe a kereszténységet. I. Mojmír 833-ban egyesítette a két fejedelemséget, és így létrejött a Nagymorva Birodalom. .871-ben I. Szvatopluk vette át a hatalmat, ekkor élte a birodalom a fénykorát. A Kárpát-medencében lév? morva uralmat a honfoglaló magyarok törték meg. 11. századtól az egész területre kiterjedt a magyar uralom. Ezt követ? nyolc évszázad szlovák történelme szorosan egybefonódott a magyarok történelmével. Fontosabb esemény a török hódoltság id?szaka, mikor is a Magyar Királyság területének legnagyobb része a mai Szlovákiára esett. Ebben az id?szakban Pozsony vált a koronázás és az országgy?lés színhelyévé. A 19. században kezdett er?södni a nacionalizmus a szlovákok körében. Általánossá vált a függetlenségi törekvés, melyet sikerült is elnyerniük 1919-re, amikor is megalakult a Csehszlovák állam. Ez nem hozott a szlovákok számára teljes gy?zelmet, mivel az országon belül a cseh dominancia volt a jellemz?. Az ebb?l fakadó elégedetlenségre az 1938-as müncheni egyezmény és az els? bécsi döntés jelentett megoldást, amikor is Magyarországhoz csatolták a magyarok lakta területeket, illetve külön darabot kaptak az országból a szlovákok is. Az els? önálló szlovák államot (Szlovák Köztársaság) Tiso hozta létre, ami a mai ország belsejében helyezkedett el, és 1938–1944 között m?ködött. A második Világháborút követ?en újra alakult a Csehszlovák állam. 1948-tól a kommunisták irányították az országot, és itt is, csakúgy, mint hazánkban az er?ltetett iparosítás volt a jellemz?. 1968-ban Csehszlovákiát szövetségi államnak kiáltották ki. 1989-ben kitört a bársonyos forradalom, melynek eredményeként 1993. január 1-én Csehszlovákia kettészakadt, és létrejött a független Szlovákia. Ezt követ? id?szakban nagy változáson ment át a szlovák gazdaság, valamint integrációs törekvések történtek. 2004. május 1-t?l kezdve további 9 országgal együtt az Európai Unió tagállamává vált. A lendületes gazdasági fejl?désének köszönhet?en 2009. január 1-én bevezethette az eurót, amivel a korábbi szlovák koronát váltotta le.

Pozsony

Pozsony éjszaka (Foto: Antonio Caselli, flickr)

Szlovákia földrajza


Szlovákia 5 országgal (Magyarország, Ukrajna, Lengyelország, Csehország, Ausztria) határos, közülük hazánkkal van a leghosszabb (közel 670 km) határsávja. Kis területe ellenére felszíne igen változatos. Az ország területének nagy részét a Kárpátok vonulatai foglalják el. Ezek a hegyláncok mind karbonátos, mind vulkanikus elemekkel is rendelkeznek. A Kárpátok számos csúcsa meghaladja az 1000 m-t. Itt található az ország legmagasabb pontja is a 2655 m magas Gerlachfalvi-csúcs. A Kis- és Nagyalföld területe is átnyúlik Szlovákiába. Ezeket a területeket a folyók töltötték fel. A síkságok és hegységek között helyezkednek el a dombvidékek. A magasabb területeken hegyvidéki klíma, az alacsonyabb térségekre viszont kontinentális éghajlat lesz a jellemz?. A csapadék évi mennyisége 500-1500 mm-es szórást mutat. Az országot több folyó szabdalja szét, valamint a hegyekben több tó és víztározó is található. Legjelent?sebb folyói: a Duna, az Ipoly, a Garam, a Nyitra, Vág, az Ondava…stb. A hegyeket lombos- és feny?erd?k borítják. Jellegzetes állatnak számít itt a barnamedve és a szürkefarkas.

Domica barlang

Domica barlang (Foto: Peter Fend'a, flickr)

Szlovákia turizmusa

Szlovákia rengeteg természetes látnivalóval és kulturális emlékkel rendelkezik. A Kárpátokban a túrák kedvel?i több útvonallal, illetve hegy megmászásával próbálkozhatnak. A hegyr?l lesiet?, vagy a síkságon lassan kanyargó folyókon a vízi sportok kedvel?i is megtalálják a nekik kedvez? programokat. A karsztos területeken számos barlanggal találkozhatunk, ahol kit?n? lehet?ség nyílik a barlangászásra. Az ide látogató turisták els?dleges célpontja általában a f?város, Pozsony. Megközelítése hazánkból autópályán a legegyszer?bb, de akár repül?vel is tehetjük. Az ország egyetlen nemzetközi repül?tere is Pozsonyban m?ködik. Akár kirándulóhajóval is ellátogathatunk ide, igaz ez jóval lassabb, de érdekesebb is egyben. A városra nagy hatást tett a szocialista id?szak, ezt épületállományának zöme is tükrözi. Maga a történelmi belváros nagyon szép, rengeteg az érdekes épület. A kisebb tereken kis vásárok foglalnak helyet, ahol sok minden, f?leg ajándéktárgy szerezhet? be. A várost megfigyelve -, amit leginkább a Pozsony legmagasabb részén található várból érdemes megtenni – észrevesszük, hogy a város igen összetett. A történelmi belváros, a szocialista épülettömeg és az új modern épületek mind jelen vannak a városban. Ugyanitt gyönyör? látványt nyújt a Duna, és azt átszel? hidak. Pozsonytól nem messze találjuk Dévény várát. A vár egy kiemelkedésen helyezkedik el, és lábánál egyesül a Duna és a Morva. Az ország többi nagyvárosában általában a bányász múlt, illetve a régi épületállomány a jellemz?. Mivel az ország közút hálózata jól kiépített, ezért könnyedén beutazható.

szent elizabeth templom kassa

Szent Elizabeth templom, Kassa (Foto: Istvan, flickr)

Szlovákia gasztronómia

A szlovák konyhában rengeteg elem keveredik. Ételeikben megtalálhatjuk a szláv, a francia, a német és a magyar jegyeket is egyaránt. Leveseik leginkább a francia konyhát idézik krém- és er?leveseikkel. Jellegzetes levesnek számít még a borscs leves és a máj- és grízgombóc levesek. Húsételeik sokféle húsból készülnek: juh, sertés, szarvasmarha, szárnyas és vad. A húsételeikhez gyakran tálalnak valamilyen szószt, vagy mártást. Az erd?k igen gazdagok vadakban, így tehát az étlapokon rengeteg vadhús alapú étellel találkozhatunk. Gombákban ugyancsak gazdagok az erd?k, amiket rengeteg ételben/-hez használnak fel. Az ételeket leginkább sóval, borssal, foghagymával, hagymával és szalonnával ízesítik. Sokféle köretet ismernek, különlegességnek a különböz? gombócok számítanak, de gyakori a rizs és a burgonya is. Egyik legismertebb specialitásuk a sztrapacska. A szlovákok a sztrapacskával valahogy úgy vannak, mint mi a töltött káposztánkkal, vagyis minél többször melegítjük újra, annál finomabbá válik. Kedvelt étel a ganza, ami kukoricalisztb?l készült kásaféle, amit pirított hagymával, tepert?vel, túróval, vagy hidegen aludttejjel fogyasztanak. A folyók gazdagok különböz?féle halakban, amikb?l sokféle ételt készítenek. Ilyen például a roston sült, vagy rántott hal, illetve a különböz? mártásokban és pácokban elkészített fogások. Legismertebb desszertjük, de gyakori f?étel is a guba. Ezt legtöbbször mézzel, darált mákkal, vagy túróval fogyasztják. A desszertekben igen gyakran el?fordul a juh- vagy tehéntúró. Sokféle péksüteményük van, sós és édes egyaránt. Az édes süteményeiket általában valamilyen lekvárral töltik meg. Italaik közül a kiemelend?k a sörök és a borok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albánia
Elérhető városok:
Amerikai Egyesült Államok
Elérhető városok: Chicago    Detroit    Honolulu    Las Vegas    Los Angeles    Miami    New York    San Diego    San Francisco   
Andorra
Elérhető városok:
Argentína
Elérhető városok:
Ausztria
Elérhető városok: Bécs    Graz    Klagenfurt    Linz   
Belgium
Elérhető városok: Antwerpen   
Bosznia Hercegovina
Elérhető városok: Mostar   
Brazília
Elérhető városok:
Bulgária
Elérhető városok:
Csehország
Elérhető városok: Brno   
Dánia
Elérhető városok:
Dél-Afrika
Elérhető városok:
Egyesült Arab Emírségek
Elérhető városok: Dubai   
Észtország
Elérhető városok:
Franciaország
Elérhető városok: Marseille    Nizza    Párizs    Strasbourg   
Görögország
Elérhető városok:
Horvátország
Elérhető városok:
India
Elérhető városok:
Irak
Elérhető városok:
Irán
Elérhető városok:
Izrael
Elérhető városok:
Kanada
Elérhető városok:
Kenya
Elérhető városok:
Kína
Elérhető városok: Hong Kong   
Kolumbia
Elérhető városok:
Lengyelország
Elérhető városok:
Libanon
Elérhető városok:
Litvánia
Elérhető városok:
Luxemburg
Elérhető városok:
Macedónia
Elérhető városok:
Mexikó
Elérhető városok:
Monaco
Elérhető városok:
Nagy Britannia
Elérhető városok: Belfast    Bristol    Glasgow    Leeds    Liverpool    London   
Németország
Elérhető városok: Bonn    Dortmund    Drezda    Düsseldorf    Essen    Köln    Stuttgart   
Norvégia
Elérhető városok:
Olaszország
Elérhető városok: Bologna    Nápoly    Padova    Trieszt    Udine    Velence   
Oroszország
Elérhető városok:
Portugália
Elérhető városok:
Románia
Elérhető városok:
Spanyolország
Elérhető városok: Sevilla   
Szerbia
Elérhető városok:
Szlovákia
Elérhető városok:
Szlovénia
Elérhető városok: Ljubljana    Maribor   
Törökország
Elérhető városok: Isztambul   
Tunézia
Elérhető városok: Sousse    Tunisz   
Vatikán
Elérhető városok:
Venezuela
Elérhető városok:
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Világ városai