Kontinens: Ország: Város:   Főoldal>>
 
Szerbia történelme

A szerbek a különböz? szláv törzsekkel együtt a 7. század környékén jelentek meg a Balkán-félszigeten. A 9. században próbáltak meg el?ször önálló államot létesíteni, és ekkor vették fel a kereszténységet. Az államalapítás során hatalmi harcok alakultak ki, két hatalom küzdött az uralkodásért, délen a Duklja, északon a Raska hatalom. A bels? harcokon kívül a rossz földrajzi tényez?k is nehezítették az önálló állam létrejöttét. Az els? független uralkodó a 12. század közepét?l Nemanja István volt, aki az egyházra támaszkodva er?sítette meg hatalmát. István fia, Nemanyits István 1217-ben a megkoronáztatta magát, így ? lett az els? szerb király. 1331-1355 között Dusan cársága alatt az uralkodó több területet vont ellen?rzése alá, ez azonban Bizánc érdekeit sértette, illetve 1349-ben létrehozta az els? írott szerb törvénykönyvet. Az uralkodó halála után azonban az er?s feudális állam széthullott, és a török támadások csak tovább rontottak a helyzeten. A török uradalomnak köszönhet?en az önálló szerb kormány egészen a 19. század közepéig megsz?nt létezni, ráadásul etnikai szempontból is megosztott lett a népesség, az egyik fele török, a másik osztrák fennhatóság alatt élt. A 18. század vége felé ébredt fel a nemzeti öntudat, 1818-ban Vuk Stefanovic Karadzic kiadta szerb szótárát és nyelvtanát, 1823-ban az általa összegy?jtött népdalkötetét. 1804-1813 között folyt az els? törökellenes felkelés, mely mind fegyveres, mind diplomácia harc is volt egyben, bár a törökök leverték a felkelést, mégis halvány reménysugár volt ez a szerb nép életében. 1815-t?l gyengült a török befolyás, 1829-ben orosz segítséggel a szerbek meger?sítették az ország autonómiáját. Milos Obrenovic lett a fejedelem, bár hatalmát némileg megpróbálták csökkenteni. Az 1840-es évekre újabb belharc alakult ki az Obrenovicok és Karadjordjevicok között, melyb?l a Karadjordjevicok kerültek ki gy?ztesen, ám 1858-ben K. Sándort megfosztották hatalmától, Obrenovic Mihály vette át az uralkodást, és a modern reguláris szerb hadsereg felállításával egy er?s rend?rállamot hozott létre. A török uralom alóli felszabadulás mellett a délszláv egység megvalósítása is céljuk volt, ezért Romániával, Görögországgal és Crna Gorával szövetséget kötöttek, mely a törökök ellen irányult. Mihály utóda 1876-ban hadat üzent a törököknek, és a berlini kongresszuson újból elismerték az ország függetlenségét, ráadásul jelent?s területeket csatoltak hozzá. 1882-ben királyságot kiáltottak ki, pártok alakultak, és hat évvel kés?bb elfogadta az országgy?lés az alkotmányt. 1893-1903 között Obrenovic Sándor önkényuralma valósult meg, majd Karadjordevic Péter került a trónra, és így újra parlamentáris monarchia alakult ki az országban. 1912-13 között folyt a két Balkáni-háború, amikb?l Szerbia pozitívan került ki, azonban ez hátrányos volt az Osztrák-Magyar-Monarchiának, és ez lett az egyik oka az I. világháború kirobbanásának. A háborúból itt is gy?ztes félként került ki, és 1918-ban megalakult a Szerb-Horvát-Királyság, melyben a politikai hatalom a szerbek kezében volt. A II. világháborúból szintén a gy?ztes antant oldalán kerültek ki, azonban a szerbek elégedetlenek voltak, mert egy olyan ideológia hódított teret, ami nem ismerte el vezet? politikai hatalmukat. Az 1970-es évekre a koszovói kérdés vált a legsürget?bb problémává, a szerb nacionalista er?k revansot követeltek, Slobodan Milosevic került hatalomra, aki még jobban felkeltette a fenyegetettség érzését a szerbekben. 2000-ben legális választásokon fosztották meg hatalmától. 2003 február 4-én megalakult Szerbia-Montenegró, amely azonban 2006. május 21-én felbomlott, és így létrejött a mai Szerbia Köztársaság.

Szerbia hivatalos pénze a szerb dinár, hivatalos nyelve a szerb, lakossága 10 159 056 f?, területe 88 361 km2. F?városa Belgrád.


Belgrad

Belgrád látkép (Foto: persson, Flickr)

Szerbia földrajza

Szerbia Közép-Európában fekszik, nyolc ország (Magyarország, Románia, Bulgária, Albánia, Macedónia, Montenegró, Bosznia és Hercegovina és Horvátország) határolja. Domborzata rendkívül változatos, alföld, és hegységek egyaránt alakítják. Legmagasabb pontja a Mokra-hegység területén van, 2755 m. Klímája kontinentális.

Az országnak három nemzeti parkja van, a Tara,- a Djerdap,- és a Fruska Gora Nemzeti Park.


Tara Nemzeti Park

Tara Nemzeti Park (Foto: MichaelTayler, Flickr)

Szerbia turizmusa

Szerbia a síelni vágyók számára is több lehet?séget nyújt, hiszen az országban több település is található a hegyekben, amelyek kit?n? lehet?séget nyújtnak a sportolni vágyóknak.

Az ország f?városa Belgrád, mely az ország északi részén található. Épületei viszonylag újnak mondhatók, hiszen a régebbiek a háborúk pusztításának voltak kitéve. F?bb látványosságai a Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Színházat, a városhoz tartozó település, Zimony, a Nikola Plasic tér, a Terazije Students' tér, a Kalemegdan Fortress, a Knez Mihalova út, a királyi család háza, a Parlament és az Old Place.

Koszovóba ellátogatva a De?ani kolostortort, a Pe?-t, a Gra?anica kolostort és a Ljeviš-t nézhetjük meg, melyek mind a világörökség részét képezik.


Decane kolostor Koszovó

De?ani kolostor, Koszovó (Foto: javolemano, Flickr)

A Vajdaságban is csodálatos tájat látogathatunk meg, rengetek emlékm?vet találunk itt, amely a magyarság történelméhez kapcsolódik.

Az ország északi részén, a magyar határtól nem messze található Szabadka, éppen ezért a város centrumában több magyar barokk és klasszicista épület található, pl. : Szt. Teréz székesegyház, a városháza, a Szabadkai Népszínház, több Zsolnay-kút, zsinagóga.

A Dinári-hegység is rengetek látnivalót, szép várost rejt, itt található a Tara-hegység, melyhez a Tara Nemzeti park kapcsolódik, valamint Prijepolje a Mileševa kolostorral, Novi Pazar a ?ur?evi stupovi kolostorral, mely a 12. századból maradt fent, a Kopaonik-hegység , mely egy csodálatos síparadicsom.

A Szerb-Kárpátok vonulatánál csodálhatjuk meg a Vaskaput és a Kazán-szorost, valamint Galambóc várát, Traianus hídjának maradványait és a Derdap Nemzeti Parkot.

Az Európában is ünnepelt ünnepeken kívül szerb nemzeti ünnep július 28-a, mely Szent Vid napja. Ekkor az 1389-es török elleni harc elvesztésére emlékeznek meg, mely csatában az ország elvesztette függetlenségét. Érdekesség, hogy a szerbek a karácsonyt eredetileg december 6-án tartották, manapság azonban már december 25-én is megünneplik. A szerb lakodalmakhoz rendkívül sok nemzeti jellegzetesség kapcsolódik.

Szerbia gasztronómiája

A szerb konyha jellegzetes ételei közé tartozik a csevap, a csorba csirke, a gyevrek, a gibanica, a gyuvecs és a sopszka. Italaik nem kiemelked?k, söreik a legismertebbek ezek közül.

A Szerbiába látogatók tehát a kikapcsolódás mellett els?sorban az ország gazdag és zaklatott történelméhez kapcsolódó dolgokat tekinthetik meg.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albánia
Elérhető városok:
Amerikai Egyesült Államok
Elérhető városok: Chicago    Detroit    Honolulu    Las Vegas    Los Angeles    Miami    New York    San Diego    San Francisco   
Andorra
Elérhető városok:
Argentína
Elérhető városok:
Ausztria
Elérhető városok: Bécs    Graz    Klagenfurt    Linz   
Belgium
Elérhető városok: Antwerpen   
Bosznia Hercegovina
Elérhető városok: Mostar   
Brazília
Elérhető városok:
Bulgária
Elérhető városok:
Csehország
Elérhető városok: Brno   
Dánia
Elérhető városok:
Dél-Afrika
Elérhető városok:
Egyesült Arab Emírségek
Elérhető városok: Dubai   
Észtország
Elérhető városok:
Franciaország
Elérhető városok: Marseille    Nizza    Párizs    Strasbourg   
Görögország
Elérhető városok:
Horvátország
Elérhető városok:
India
Elérhető városok:
Irak
Elérhető városok:
Irán
Elérhető városok:
Izrael
Elérhető városok:
Kanada
Elérhető városok:
Kenya
Elérhető városok:
Kína
Elérhető városok: Hong Kong   
Kolumbia
Elérhető városok:
Lengyelország
Elérhető városok:
Libanon
Elérhető városok:
Litvánia
Elérhető városok:
Luxemburg
Elérhető városok:
Macedónia
Elérhető városok:
Mexikó
Elérhető városok:
Monaco
Elérhető városok:
Nagy Britannia
Elérhető városok: Belfast    Bristol    Glasgow    Leeds    Liverpool    London   
Németország
Elérhető városok: Bonn    Dortmund    Drezda    Düsseldorf    Essen    Köln    Stuttgart   
Norvégia
Elérhető városok:
Olaszország
Elérhető városok: Bologna    Nápoly    Padova    Trieszt    Udine    Velence   
Oroszország
Elérhető városok:
Portugália
Elérhető városok:
Románia
Elérhető városok:
Spanyolország
Elérhető városok: Sevilla   
Szerbia
Elérhető városok:
Szlovákia
Elérhető városok:
Szlovénia
Elérhető városok: Ljubljana    Maribor   
Törökország
Elérhető városok: Isztambul   
Tunézia
Elérhető városok: Sousse    Tunisz   
Vatikán
Elérhető városok:
Venezuela
Elérhető városok:
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Világ városai