Kontinens: Ország: Város:   Főoldal>>
 
Bosznia-Hercegovina

Bosznia-Hercegovina a Balkán országainak egyike, és a félsziget nyugati részén helyezkedik el. Területe 51.129 km², a régióban közepes méret? országnak számít. Lakossága kb. 4 millió f?, de igen jelent?s a fogyás. F?városa Szarajevó (582.000 f?), ami az ország legnagyobb városa is egyben. Jelent?sebb városok az országban szétszórva helyezkednek el, ezek: Bajna Luka, Zenica, Tuzla, Mosztár, Bihács…stb. Bosznia államformája föderatív parlamentáris köztársaság, és közigazgatásilag 2 autonóm egységre (Bosznia és Hercegovina) bontható. Több népcsoport is jelen van az országban. Legmagasabb természetesen a bosnyákok aránya – 48% - ,de jelent?s még a szerbek (37%) és a horvátok (14%) részesedése a népességb?l. Hivatalos nyelv a népcsoportoknak megfelel?en: a bosnyák, a szerb és a horvát. Vallási összetételben tarkának mondható. Legmagasabb a muzulmánok (szunnita) aránya (40%), mely els?sorban a török hódoltsági id?szak öröksége. Jelent?s még az ortodoxok (31%), a római katolikusok (15%) és a protestánsok (4%) aránya. Fizet?eszközként a konvertibilis márkát használják. Az országban az írástudatlanok aránya 14%, ami az egyik legmagasabb egész Európában. Gazdaságilag az egyik legfejletlenebb európai ország.

Szarajevo

Szarajevo (Foto: Quod, www.flickr.com)

Bosznia-Hercegovina történelme

A területen már igen korán, az i. e-i 5. évezredben már illír törzsek éltek. I. e. 3000-ben kelta törzsek vándoroltak a területre, akik az illír törzseket ki?zték, illetve velük keveredtek. A rómaiak már az i. e. 3. században megjelentek a területen, de csak az id?számítás kezdete táján építették birodalmukba. Több római kolónia is megtelepedett a térségben. A terület az Illíria nev? provincia része volt. A Római Birodalom kettészakadását követ?en a Nyugatrómai Birodalom részé vált. A korai népvándorlások egy id?re megakadályozták egy tartós állam kialakulását, majd. VII. században a Bizánci Birodalom kebelezte be. A VII. század végén érkeztek a területre az avarok és a szlávok. A XII. századig a területen nomád törzsek éltek, majd II. (Vak) Béla (magyar) király a Magyar Királysághoz csatolta a mai Bosznia északi részét. 1154-ben megalakul az els? bosnyák állam, melyet Bori? bán irányított, de a magyar befolyás jelent?s maradt. Kulin bán uralkodása alatt fejl?dés indult a gazdaságban, fellendült a kereskedelem. A déli területen vazallus uradalmak irányítottak. A XV. századtól egyre n?tt a török fenyegetettség, ezért a Magyar Királyság megkezdte a végvárrendszer kiépítését, ami Boszniát is érintette. A kor legnagyobb hadserege szétverte a kiépített rendszert, és az Oszmán Birodalomba csatolta a területet. A török uralom volt leginkább a meghatározó az ország történelmében. Bosznia 400 éven keresztül volt a birodalom része. Ez id? alatt a lakosság nagy része áttért a muzulmán vallásra, szokásokra. Ezen kívül még a társadalmi berendezkedés is megváltozott. A török id?szak az „országot” nem lerombolta, hanem tovább építette. Sok város felemelkedett, és a kulturális központtá vált. A törökök visszaszorításával egy id?re Bosznia vált a birodalom legnyugatibb részévé. Egyre n?ttek a bels? feszültségek, a terület fejlettsége elmaradt Európa többi országától. Az 1875-ös lázadás olyannyira elmélyült, hogy más országok is felléptek a török ellen. Az 1878-as berlini béke Bosznia területét az Osztrák-Magyar Monarchiának ítélte. Az id? multával egyre er?södött a délszlávok körében a nacionalizmus. 1900-tól a bosnyák politika szerves részévé vált ez az ideológia. Egy egységes délszláv állam létrehozása is a célok közt lebegett, amit f?leg a szerbek sürgettek. 1908-ban Bosznia-Hercegovinát teljesen beolvasztása magába az Osztrák-Magyar Monarchia. Ez a lépés vezetett az 1914. június 28-án kirobbantott világháborúhoz, amikor is Gavrilo Princip merényletett követett el Ferenc Ferdinánd ellen. A háborúk nem okoztak jelent?sebb kárt az országban. Az I. Világháborút követ?en a terület a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (kés?bb Jugoszlávia) részévé vált. Továbbra sem csökkent a bels? elégedetlenség, s?t a nemzetiségek közt n?tt a feszültség, aminek hátterében a szerb vezetés állt. A jelent?s (3 milliós) bosnyák népet nem ismerte el társnemzetnek az irányítás. A második Világháború közeledtével Jugoszlávia egyértelm?en kifejezte német ellenességét. Erre válaszul Hitler 1941. április 6-án megtámadta, és elfoglalta az országot. A németek egész Boszniát a független Horvát Államhoz csatolták. Partizáncsoportok szálltak szembe a nácikkal. ?k elérték, hogy 1943. november 25-én kikiáltották Boszniát és Hercegovinát Jugoszlávia társállamának. Rengeteg hadiipari üzemet telepítettek Boszniába, és sok bosnyák kapott helyet a Jugoszláv állam irányításában. ? gyakorolhatta a társországok közül a leginkább a szuverenitását. Az 1980-as évek végére meggyengült a kommunista vezetés, majd kirobbant a délszláv háború. 1992. április 5-én népszavazás során kikiáltották az ország függetlenségét, mely során szembe kerültek a szerbekkel. A helyzetet még súlyosbította, hogy a muszlim és horvát lakosság egymással sokszor szembekerült. Mivel a szerbekkel való konfliktus fontosabb volt mind a két nemzet (Horvátország és Bosznia) számára a bels? gondoknál, ezért létrejött az együttm?ködés. A washingtoni egyezmény keretében létrehozták a Bosznia-Hercegovinai Föderációt. 1995-ben a daytoni egyezmény aláírásával létrejött a független Bosznia-Hercegovina, de a terület nagy részén továbbra is szerb fennhatóság maradhatott.

Jajce

Jajce (Foto: leo the lop, www.flickr.com)

Bosznia-Hercegovina földrajza

Bosznia-Hercegovina 3 országgal határos: Horvátországgal, Szerbiával és Montenegróval. Az ország felszínét 3 részre oszthatjuk fel. Az egyik a Dinári-hegyvidéken fekv? terület, mely helyenként 2000 m fölé is magasodik. Az ország legmagasabb csúcsa a Magli? (2386 m) is itt található. Ez a terület igen gazdag karsztformákban (víznyel?k, dolinák, poljék, barlangok…stb.). A másik fontos terület a Száva partján elhelyezked? síkság, illetve a folyóvölgyek. A harmadik nagy táj a kett? másik közt átmenetet képez, ez a dombvidék. Éghajlatát tekintve azt mondhatjuk, hogy az egész országra mediterrán éghajlat a jellemz?, de ennek alakításában nagy szerepe van a Dinári-hegységnek. Itt találjuk Európa egyik legcsapadékosabb pontját is, helyenként a csapadék mennyisége meghaladja az 1500 mm-t. Területén nincsenek jelent?sebb vízfolyások, inkább a kisebb folyók a jellemz?ek (Száva, Drina, Boszna, Neretva, Una, Vrbas). Csupán csak egy kis tengerparti sávja van, de 150 km-es határszakaszon csak 10-20 km. választja el a tengert?l.

Bosznia-Hercegovina turizmusa

Az ország nem tartozik a legkedveltebb turistacélpontok közé. Ennek egyik oka, hogy a közelmúltban vívott háborúk nyomait még ma is magán viseli, a másik, hogy a vonzó tengerpartból csak kevés jutott Boszniához. A közutak a háborúk miatt nincsenek jó állapotban, csak a f?útvonalakon ajánlott közlekedni. Javasolt inkább vasúton felfedezni az országot, mely viszonylag fejlett, és jól kiépített. Bosznia egyetlen nemzetközi repül?tere Szarajevóban található. A túrák nem ajánlottak, mivel az országban még számos helyen vannak telepített taposóaknák. Ezek manapság is követelnek halálos áldozatokat. Az épületek jelent?s részét lerombolták a háborúk, ezeket napjainkban kezdték újjáépíteni. Kulturális emlékekben igen gazdag a terület, bár sokuk a háború „áldozatává” lett. Szarajevó és Mostar városában számtalan látványosság található, melyek a török id?szak termékei els?sorban. Mostárban láthatjuk az Öreghídat és a Gázi Huszrev bég mecsetet is többek közt. Szarajevóban mind a 3 nemzetiség kulturális emlékei, épületei jelen vannak. Boszniába ellátogatva nem feltétlenül kell konvertibilis márkát váltanunk, mivel az eurót is elfogadják, de azért jó, ha van nálunk a helyi pénzb?l is. A hazai árakhoz képest általában olcsóbbak a termékek.

Mostar

Mostar (Foto: davduf, www.flickr.com)

Bosznia-Hercegovina gasztronómiája

A bosnyák konyhára a legnagyobb hatást a 400 éves török uralom gyakorolta. Étlapjukon sok török étellel, illetve azok bosnyák variációival találkozhatunk. Pl.: hadzsi-cseváp, sis-cseváb, szogan-dolma, pita , baklava…stb. Az ételfogyasztást nagyban befolyásolja a vallási hovatartozás. Leggyakoribb f?szerek a fahéj, a bors és a szegf?szeg, de az ételeik nem mondhatók f?szeresnek. Ételeiket bes?rítésére nem használnak rántást. Húsételeik általában birkából készülnek, és leggyakrabban parázson sülnek. Köreteik leginkább rizsb?l és zöldségekb?l állnak. A bosnyák konyhát a lágy ízek a jellemzik, ami els?sorban a párolásnak köszönhet?. Országszerte, az utak mentén rengeteg kis "autogrill" m?ködik, ahol helyben sütött birkát vásárolhatunk. Sokféle péksüteményük van, melyhez kolbász- és virsliféléket, felvágottakat és zöldségeket fogyasztanak. A desszertjeik általában különböz? töltelékkel készült rétesekb?l állnak. A többi süteményük rendkívül édes, cukorsziruppal, mézzel vannak gazdagon meglocsolva. Italaik közül a megemlítend?k a különböz? ásványvizek és a hercegovinai fehér, száraz borok (Pl.: Zilavka). A bosnyákok szívesen fogyasztanak még aludttejet is.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albánia
Elérhető városok:
Amerikai Egyesült Államok
Elérhető városok: Chicago    Detroit    Honolulu    Las Vegas    Los Angeles    Miami    New York    San Diego    San Francisco   
Andorra
Elérhető városok:
Argentína
Elérhető városok:
Ausztria
Elérhető városok: Bécs    Graz    Klagenfurt    Linz   
Belgium
Elérhető városok: Antwerpen   
Bosznia Hercegovina
Elérhető városok: Mostar   
Brazília
Elérhető városok:
Bulgária
Elérhető városok:
Csehország
Elérhető városok: Brno   
Dánia
Elérhető városok:
Dél-Afrika
Elérhető városok:
Egyesült Arab Emírségek
Elérhető városok: Dubai   
Észtország
Elérhető városok:
Franciaország
Elérhető városok: Marseille    Nizza    Párizs    Strasbourg   
Görögország
Elérhető városok:
Horvátország
Elérhető városok:
India
Elérhető városok:
Irak
Elérhető városok:
Irán
Elérhető városok:
Izrael
Elérhető városok:
Kanada
Elérhető városok:
Kenya
Elérhető városok:
Kína
Elérhető városok: Hong Kong   
Kolumbia
Elérhető városok:
Lengyelország
Elérhető városok:
Libanon
Elérhető városok:
Litvánia
Elérhető városok:
Luxemburg
Elérhető városok:
Macedónia
Elérhető városok:
Mexikó
Elérhető városok:
Monaco
Elérhető városok:
Nagy Britannia
Elérhető városok: Belfast    Bristol    Glasgow    Leeds    Liverpool    London   
Németország
Elérhető városok: Bonn    Dortmund    Drezda    Düsseldorf    Essen    Köln    Stuttgart   
Norvégia
Elérhető városok:
Olaszország
Elérhető városok: Bologna    Nápoly    Padova    Trieszt    Udine    Velence   
Oroszország
Elérhető városok:
Portugália
Elérhető városok:
Románia
Elérhető városok:
Spanyolország
Elérhető városok: Sevilla   
Szerbia
Elérhető városok:
Szlovákia
Elérhető városok:
Szlovénia
Elérhető városok: Ljubljana    Maribor   
Törökország
Elérhető városok: Isztambul   
Tunézia
Elérhető városok: Sousse    Tunisz   
Vatikán
Elérhető városok:
Venezuela
Elérhető városok:
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Világ városai