Kontinens: Ország: Város:   Főoldal>>
 

Amerikai Egyesült Államok elhelyezkedése

Az Amerikai Egyesült Államok a Föld legnagyobb országai közé tartozik, területe: 9.629.047 km2, népessége is kirívóan magas, meghaladja a 300 millió f?t, s ezzel a 3. legnépesebb ország a világon. Államformája elnöki szövetségi köztársaság, mely 50 államot tömörít magában. F?városa a keleti országrészben található Washington D.C., melyet csupán félmillióan lakják, agglomerációval (7,7 millió) sem tartozik az ország legnagyobb városai közé. Az ország jelent?sebb városai közé tartozik New York, melyet a Föld egyik legnépesebb városaként tartanak számon, agglomerációjával együtt a lakosság száma meghaladja a 30 millió f?t. Los Angeles és Chicago a másik két jelent?s városa, melyek ugyancsak 10 millió fölötti lélekszámmal büszkélkedhetnek. Még számos nagyváros található az országban, ezek javarészt a nyugati és keleti parton tömörülnek, és egymást érve lassacskán egy hatalmas városlánccá n?nek össze. Pénznemként a USD-t használják, mely a világ egyik leger?sebb valutája. Ebben adják meg a világpiacon a termékek értékét, valamint ezt használják még számos országban hivatalos (Ecuador, Kelet-Timor, Palau, Marshal-szk., Mikronézia...stb.), vagy másodlagos (Panama, Salvador...stb.) fizet?eszközként. Egy legenda kering arról, hogy valamikor népszavazással döntöttek arról, hogy az angol, vagy a német legyen a  hívatalos nyelv az USA-ban. Csupán csak egy szavazat döntött az angol mellett, tehát hivatalos nyelvként ma az angolt használják. Egyre nagyobb teret nyer a spanyol, f?leg a déli államokban. Számos regióban, illetve városrészben létrejöttek a nyelvi körzetek, ahol a bevándorlócsoportok tömörülnek. Ennek hatására kapta az USA a “népek olvasztótégelye” megjelölést. Rengeteg vallási csoport képviselteti magát az országban, közülük is a legnagyobbak a protestáns és  a római katolikus.


 

Chicago

Chicago (Foto:BK59, Flickr)

Amerikai Egyesült Államok történelme

Történelme csupán valamivel több, mint 500 évre tekint vissza. A kontinens benépesülése valószín?síthet?en a Bering-szoroson keresztül történt. Skandináv krónikák szólnak arról, hogy a 11-12. században vikingek már jártak a kontinensen. 1492-ben  Kolumbusz felfedezte az “Új-Kontinenst”, és ezzel megkezd?dött a bevándorlás Amerikába. Angolok, franciák, spanyolok és hollandok érkeztek els?sorban, de a többi európai, majd ázsiai nemzetek képvisel?i is megjelentek a kontinensen. E nemzetiségek között elöször az 1600-as évek közepén került sor a konfliktusra. Ilyen volt az angolok és hollandok közti harc a stratégiai fontosságú New Amsterdamért (kés?bbi New York). Kés?bb kiélez?dött a verseny a franciák és angolok között a még szabad területekért. Leginkább a mai Kanada-USA határ keleti részén folytak a harcok. Ekkoriban kezd?dött a harc az indiánokkal is, akik francia támogatást élveztek, de ahogy a franciák, úgy ?k sem bírtak az angol er?kkel. A kontinens belseje felé való hódítások egyre kisebb területekre szorították az indiánokat, és mára már csak rezervátumokban élnek. Az id? folyamán évr?l-évre több bevándorló érkezett a mai USA területére, ami máig is tart. Az 1700-as években élez?dik ki az ellentét az anyaország és az újvilág lakói között. Az egyre n?vekv? adók és az angol parlamentben az államok képvisel?jének hiánya elégedetlenséget váltott ki az amerikai polgárokból. Az egyik tiltakozási megnyilvánulás a Bostoni teadélután volt, mikor is a tengerbe szórták a telepesek az angol hajók teaszállítmányát. 1775-re ugyancsak Boston területén már fegyveres összecsapássá fajult az ellentét. Folyamatosan szervez?dtek államok a keleti parton, aminek a száma lassacskán elérte a 13-at. George Washington (az USA els? elnöke) ezt a 13 államot a Brit Birodalomtól függetlennek kiáltotta ki, és ezzel létrejött az Amerikai Egyesült Államok. 1776-ban kiadták a Függetlenségi Nyilatkozatot. Ez nem tetszett az anyaországnak, és ezzel elindult a függetlenségért a háború. Az amerikaiaknak el?nyére vált a brit magtól való nagy távolság, valamint a franciák támogatása. Több gy?ztes csata után, 1783-ban Nagy-Britannia kénytelen lett az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét elismerni. Az államok száma az id? során folyamatosan n?tt, a két utolsó csatlakozó Alaszka (1867-ben vásárolták meg a gazdasági válságban lév? oroszoktól) és Hawaii (1959) volt, így az államok száma elérte a mai 50-et. Az USA történelmében a legvéresebb háború az Észak-Dél háború volt (1861-65 ). 1860-ban Abraham Linkoln választották meg elnöknek, aki politikájával megosztotta az országot. A déli államok kiváltak a szövetségb?l, és megalapították a Konföderált Amerikai Államokat Jefferson Davi vezetésével. Linkoln nem értett egyet a különválással, és így megkezd?dött a háború. Kezdetben a déliek kerekedtek felül, de a végs? gy?zelmet az északiak szerezték meg. 1863-ban az elnök rendeletben rögzítette a fekete rabszolgák felszabadítását. Kevés emberveszteséggel vészelte át a két világégést, valamint acsaták és a bombázások nem érintették a szárazföldet. A II. Világháborút követ?en megindult a fegyverkezési verseny a Szovjet Unióval, megkezd?dött a Hidegháború. Mindkét fél a harmadikvilág országait próbálta a  pártjára állítani. Az amerikai t?ke megjelent az Nyugat-európai és Kelet-ázsiai országokban. A Hidegháborúnak és az ?r meghódításának vetélkedései során rengeteg új vívmány látott napvilágot. A szovjetek jutottak els?ként az ?rbe, ?k l?tték fel az els? m?holdat, amire válaszul az amerikaiak 1969. július 21-én embert küldtek a Holdra. A '70-es, '80-as évekre már nyilvánvalóvá vált, hogy a Szovjet Unió nem bírja a versenyt a félg?zzel üzemel? amerikai gazdasággal szemben, így 1991-re a Bipoláris világ megsz?nt. Ekkorra az EU elödje, az EK és Japán hatalmas fejl?désen mentek keresztül, így létrejött a Triád, a világ gazdaságilag 3 részre oszlott. Ezekhez csatlakozik Kína és India is dinamikus fejl?désével. Ugyanakkor katonailag egyeduralkodó maradt az USA, aki minden háborúban valamilyen úton-módon képviselteti magát, igazságszolgáltató szerepet gyakorol.


New York City

New York City (Foto: 1ieve, Flickr)

Amerikai Egyesült Államok földrajza

Északon nem nagyon találkozunk természetes határral a Nagy-Tavakon és a Szt. L?rinc-folyón kívül, mely elválasztja Kanadától. Itt egy egykori rendeletben meghatározott mesterséges határral találkozunk, amely a 49. szélességi körön húzódik. Délen ugyancsak mesterséges határ és a Rio Grande, valamint a Mexikói-öböl választja el Mexikótól. Keleti határa az Atlanti-, nyugati pedig a Csendes-óceán. Rengeteg sziget tartozik még az országhoz, ezek a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren találhatóak. Ebben a hatalmas országban rendkívül változatos felszínformákkal találkozhatunk. Itt találjuk a Föld egyik legnagyobb síkságát a Mississippi-alföldet. Igen termékeny terület, az itt megtermelt mez?gazdasági termékek uralják a világpiacot. Az ország földrajzilag észak-dél irányban nyitott, így a hideg leveg? egészen déli országrészig is le tud hatolni. Ennek következménye a néhány évenkénti fagyok Floridában, valamint így képes találkozni a trópusi meleg és sarki hideg leveg?, melynek következménye a tornádó. Keleti part közelében találjuk az Appalache-hegységet, nyugati partján pedig a Parti- és Sziklás-hegységet, melyek igen gazdagok ásványkincsekben, amik ugyancsak világvezet? kitermel?, és el?állítóvá teszi az USA-t. Rengeteg aktív és szunnyadó vulkánnal találkozhatunk a Sziklás-hegységben, melyek gyönyör? látványt keltenek.. Itt található a kontinens legmélyebb pontja is a Death Valley (-86m), mely nevét egy sajátos “mikroklíma” után kapta. Itt extrém száraz a klíma, vannak évek, mikor egyáltalán nem hull csapadék, tehát lehetetlen életben maradni. Arizona-Kalifornia-Utah-Nevada  területén találkozhatunk sivatagokkal is.


Yosemite Nemzeti Park

Yosemite Nemzeti Park (Foto: Leto A., Flickr)

Éghajlati szempontból több kisebb területre osztható az ország. Megtalálható itt hegyvidéki (Sziklás-hegység), Mediterrán (Kalifornia), szubtrópusi (Florida), kontinentális (Mississippi-vidék), sivatagi-félsivatagi (Nevada), tajga (Északkelet-USA) és óceáni (Oregon és Washington állam) klíma is. A csapadék igen változatos eloszlású ebben a nagy országban, vannak területek, ahol alig hull csapadék, és van ahol eléri a z 1000-1500mm. A csapadék az éghajlati területeknek megfelel? mennyiségben és formában hull. A folyókban gazdagnak mondható, itt található a Föld 4. leghosszabb folyója a Mississippi-Missouri, további jelent?sebb folyók: Rio Grande, Szt. Lörinc-folyó, Kolumbi, Colorado és az Ohio. USA-Kanada határon találjuk a Föld legnagyobb tavait, a világon a második legnagyobb közülük a Fels?-tó. Erie- és Ontario-tó között találjuk az egyik legszebb vízesést, a Niagara-vízesést. Ezeken kívül még említésre méltó a Nagy-Sós-tó és a rengeteg, hatalmas méret? víztározó.Sajnos sok természeti katasztrófa fenyegeti az országot, ezek a délkeleti országrészben a hurrikánokban (júliustól-szeptemberig), a Mississippi-alföld déli részén a tornádókban és a keleti országrészben a kiszámíthatatlan vulkánkitörésekben és földrengésben nyilvánul meg.

Amerikai Egyesült Államok turizmusa

Turisztikai szempontból sok látnivaló található az országban. Találunk itt természet és emberalkotta csodákat, melyeket mindenképpen érdemes felkeresni. Országszerte rengeteg nemzetiparkot (Galcier N.P., Sziklás-hegység N.P., Grand-kanyon N.P., North Cascades N.P....stb.) és nemzeti rekreációs területet (Deth Valley, Glen-kanyon N.R..T....stb.)  találhatunk. Természeti érték még a rengeteg vulkán a Sziklás-hegységben, melyet sok hegymászó keres fel évr?l-évre. A legtöbb turistát a tengerpartok és szigetek vonzzák. A legkeresettebbek Hawaii szigetei, a Karib-tenger szigetei, valamint Florida és Kalifornia strandjai.


Hawaii tengerpart

Hawaii tengerpart (Foto: Jeff Kubina, Flickr)

Kipróbálhatjuk a vadnyugati életet is, ha ellátogatunk a prérire. A természeti látnivalókon kívül érdemes felkeresni számtalan épületet és létesítményt. Az USA-ban találjuk a legnagyobb és legizgalmasabb vidámparkokat (Pl.: Disneyland, Island of Adventure, Cedar Point...stb.) Ezenkívül számos múzeum, m?emlék nyújt látványosságot a nagyvárosokban. Sokan keresik fel a f?várost, ahol a Fehérházat, a Lincoln emlékm?vet és még sokmindent találhatunk. USA a felh?karcolók hazája, innen indult el a toronyház-építési láz, err?l tanuskodik a citykben található felh?karcolók sokasága. Ezeken kívül még számtalan érdekesség található ebben a hatalmas országban, amit felsorolni is nehéz lenne.


Manhattan híd

Manhattan híd, New York City (Foto: 1ieve, Flickr)

Amerikai Egyesült  Államok gasztronómiája

Mivel az USA a nemzetek olvasztótégelye, ezért konyhájában rengeteg íz és étel található meg. Kínaitól az olaszon át az afrikai konyháig szinte mindent megtalálunk. Tipikus amerikai ételr?l nem igazán lehet beszélni, ugyanakkor sajátos a hot-dog és a hamburger elkészítési módja. Igen sok gyorsétterem van az országban, ahova az amerikaiak igen nagy szeretettel járnak, ez sokukon meg is látszik, ugyanis nagyon sok túlsúlyos ember van. A bevándorlók közvetítésével itt kipróbálhatunk mindent egyhelyen, nem kell beutaznunk az egész világot, hogy kipróbáljunk minden ételt, ami csak létezik, elég egy nagyvárosba ellátogatnunk.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albánia
Elérhető városok:
Amerikai Egyesült Államok
Elérhető városok: Chicago    Detroit    Honolulu    Las Vegas    Los Angeles    Miami    New York    San Diego    San Francisco   
Andorra
Elérhető városok:
Argentína
Elérhető városok:
Ausztria
Elérhető városok: Bécs    Graz    Klagenfurt    Linz   
Belgium
Elérhető városok: Antwerpen   
Bosznia Hercegovina
Elérhető városok: Mostar   
Brazília
Elérhető városok:
Bulgária
Elérhető városok:
Csehország
Elérhető városok: Brno   
Dánia
Elérhető városok:
Dél-Afrika
Elérhető városok:
Egyesült Arab Emírségek
Elérhető városok: Dubai   
Észtország
Elérhető városok:
Franciaország
Elérhető városok: Marseille    Nizza    Párizs    Strasbourg   
Görögország
Elérhető városok:
Horvátország
Elérhető városok:
India
Elérhető városok:
Irak
Elérhető városok:
Irán
Elérhető városok:
Izrael
Elérhető városok:
Kanada
Elérhető városok:
Kenya
Elérhető városok:
Kína
Elérhető városok: Hong Kong   
Kolumbia
Elérhető városok:
Lengyelország
Elérhető városok:
Libanon
Elérhető városok:
Litvánia
Elérhető városok:
Luxemburg
Elérhető városok:
Macedónia
Elérhető városok:
Mexikó
Elérhető városok:
Monaco
Elérhető városok:
Nagy Britannia
Elérhető városok: Belfast    Bristol    Glasgow    Leeds    Liverpool    London   
Németország
Elérhető városok: Bonn    Dortmund    Drezda    Düsseldorf    Essen    Köln    Stuttgart   
Norvégia
Elérhető városok:
Olaszország
Elérhető városok: Bologna    Nápoly    Padova    Trieszt    Udine    Velence   
Oroszország
Elérhető városok:
Portugália
Elérhető városok:
Románia
Elérhető városok:
Spanyolország
Elérhető városok: Sevilla   
Szerbia
Elérhető városok:
Szlovákia
Elérhető városok:
Szlovénia
Elérhető városok: Ljubljana    Maribor   
Törökország
Elérhető városok: Isztambul   
Tunézia
Elérhető városok: Sousse    Tunisz   
Vatikán
Elérhető városok:
Venezuela
Elérhető városok:
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Világ városai