Kontinens: Ország: Város:   Főoldal>>
 
Venezuela

Venezuela Dél-Amerika országainak egyike, a kontinens északi részén helyezkedik el. Területe 916.445 km², ezzel a 6. legnagyobb ország Dél-Amerikában. Lakosságszáma közel 28 millió f?, és igen gyorsan növekszik. F?városa Caracas, 3,6 millió f?s lakosságával az ország legnagyobb városa. Jelent?sebb városok az ország északi részén, a tengerparttal párhuzamos 100 km széles sávban fekszenek. Ezek: Maracaibo, Valencia, Barquisimeto…stb. Venezuela államformája elnöki szövetségi köztársaság, és közigazgatásilag 23 szövetségi államra, 1 szövetségi kerületre és 1 szövetségi területre bontható. Szinte mindegyik embertípus megtalálható az országban. A lakosság 70%-a mesztic és mulatt, 20 %-a fehér, 9%-a fekete és 1%-a indián. Hivatalos nyelv a spanyol, de rengeteg indián nyelv is jelen van Vallási összetételben homogénnek mondható. Legmagasabb a római katolikusok aránya (96%), mely els?sorban keresztény hittérítések öröksége. Jelent?s még a protestánsok (2%) és a törzsi vallások (1%) aránya. Fizet?eszközként a bolívárt használják. Az országban az írástudatlanok aránya 9%, ami világviszonylatban igen magasnak számít. Gazdaságilag a fejletlen államok közt tartják számon.

caracas latkepe

Caracas látképe (Foto: modulor, flickr)

Venezuela történelme

Az ember már igen korán, i. e-i 15. évezredben már letelepedett a területen. Ebb?l a korból sok szerszám és eszköz maradt fenn. A különböz? indián törzsek kés?bb áttértek a földm?velésre, állattenyésztésre és az élelmiszertermelésre. Fontosabb események Venezuela történelmében csak a 16. századtól kezd?dtek. A spanyolok szálltak itt els?ként partra, és hamar gyarmatosították a területet. A helyi ?slakosságot a hódítók könnyedén lemészárolták. A különböz? indián törzsek szövetséget kötöttek a spanyolok ellen, de „modern” fegyverek híján, és létszámhátrányban alul maradtak a fejlett, szervezett és jól felszerelt hódítókkal szemben. A tervszer? letelepítések 1522-ben indultak meg, Venezuelában hozták létre az els? állandó települést is, ami a mai Cumana „?se”. A mai ország területén több alkirályság (Új-Andalúzia, Új-Granada…stb.) m?ködött a 17-18. században. 1776-ban hozták létre az els? önálló f?kapitányságot Venezuelában. A 18. századtól folyamatosak voltak a lázadások, mivel a helyi lakosság függetlenségre vágyott, és el kívánt szakadni az anyaországtól (Spanyol Királyság). A függetlenséget csak 1811. július 5-én kiáltották ki, amikor is Francisco de Miranda vezette sikeres lázadás meghozta eredményét. Mirandat Venezuela marsaljának választották. A függetlenséggel nem tudtak sokat kezdeni, szervezetlen volt a társadalmi-gazdasági rendszer. N?tt az elégedetlenség és az ellentét a társadalmi csoportok közt. A fokozódó feszültségek végül megbuktatták az els? köztársaságot. A nagybirtokosok vették kezükbe az irányítást, és megpróbálták újraszervezni az országot, helyreállítani a rendet. 1813. augusztus 7-én kikiáltották a második köztársaságot, de ez sem tudott sokáig m?ködni. Ezt követ?en sok háború és polgárháború alakult ki. Egy katonai vezet?, Simón Bolívar 1821. június 24-én a Carabobo-i csatában gy?ztesként került ki. Neki köszönhet?, hogy 1823. július 24-én létrejöhetett a független Venezuela. Új Granada kongresszusa megbízta Bolívárt, hogy a granadai hader? vezetésével szabadítsa fel a többi dél-amerikai országot is. Így jöhetett létre Nagy Kolumbia, mely több társországból épült fel. Bolívár lett az ország második elnöke. Venezuela 1830-ban lépett ki ebb?l a szövetségi államból, amikor is Páez vezette gy?ztes lázadás során létrejöhetett a Venezuelai Köztársaság. Az új állam els? elnöke Páez lett. A 19. században különböz? diktátorok követték egymást, ezt az ország egyik sötét id?szakaként kezelik. A 20. században katonai vezet?k (caudillo) váltották egymást, ?k különböz? reformokat vittek az ország társadalmi életébe, valamint segítették politikájukkal a gazdaság fejl?dését. 1935-t?l - az utolsó katonai vezet?, Juan Vicente Gómez halála után – demokratikus irányítás vette kezdetét. 1945-t?l folyamatosan fedezték fel az ország területén és selfjein a szén-hidrogén mez?ket, melyek segítségével a gazdaság újabb lendületet kapott. Az ország a ’70-es évekt?l kezdve nagy hiteleket vett fel, így jelent?s mértékben eladósodott. Annak érdekében, hogy adóságait minél el?bb vissza tudja fizetni leértékelte valutáját. Ez a gazdaságpolitikai intézkedés nem volt sikeres, mivel ezzel az ország lakosságának jelent?s részét nyomorba lökte. Egyre n?ttek a bels? feszültségek, fokozódott a b?nözés az országban. A ’90-es évek elején több puccskísérlet is történt a hatalom megdöntése érdekében. Ezek sikertelenek voltak, a puccs vezet?it bebörtönözték. 1998-ban az egyik bebörtönzött vezért, Hugo Chávezt választották Venezuela elnökévé. ? több reformmal is a kiegyensúlyozott Venezuela létrehozására törekedett, de ezek megosztották a tömeget. 2002 tavaszán Chávezt jobboldali politikusok és katonai vezet?k átmenetileg eltávolították az irányításból.

tengerpart

Tengerpart Venezuelában (Foto: LaguneXXX, flickr)

Venezuela földrajza

A viszonylag nagy terület? Venezuela igen változatos felszínnel rendelkezik. Négy nagy tájra osztható fel az ország területe. Az egyik a Kordillerák láncai, amely az ország északi és északkeleti részén húzódik. A hegyek magassága helynként meghaladja az 5000 m-t. Ezen a területen hegyvidéki éghajlat uralkodik. A hegyek növényzete övezetességet mutat. A másik nagy terület a Guyanai-felföld mely az ország középs? részén húzódik. Ez a terület is viszonylag magas, 2000 m feletti magasságokkal jellemezhet?. Itt speciális klíma alakult ki a magassági és a trópusi viszonyok hatására. A természetes növényzet itt és e területt?l délre elhelyezked? másik nagy tájon az es?erd?. Ezek igen csapadékosak, 2500-3000 mm-es mennyiségekkel jellemezhet?k. Nem csak növény, hanem állatviláguk is igen gazdag. A negyedik nagy táj az Orinoco-medence Venezuelára es? része. Itt szavanna éghajlat uralkodik, szerényebb - 1000-1500 mm - a csapadék mennyisége, és a természetes növénytakarót füves-fás szavanna alkotja. Vízrajzát tekintve az Orinoco és kisebb mellékfolyói a meghatározók. Jelent?s folyó még a Rio Negro. Fontos szerepe van a tengerpartnak Venezuela gazdasági életében. Itt bonyolódik a kereskedelem, és a szén-hidrogének kitermelése, és feldolgozása.

Venezuela turizmusa

Venezueláról a sajtó nem közvetít pozitív képeket, inkább a b?nözést emeli ki. Ennek ellenére az országban számos érdekesség van, amit érdemes felkeresni. Mindenesetre nem ajánlatos kés? éjjel, illetve elhagyatott környékeken sétálgatni, mert a b?nözés szinte mindenhol jelen van. Venezuelát közúton érdemes bejárni, ami egész jól kiépített. Vasúthálózata fejletlen és rövid. El?bbit választva csak taxival, vagy bérelt autóval javasolt ezt tenni. Venezuelában igen olcsó a banzin.Taxizás esetén célszer? a fuvardíjat el?re megbeszélni, nehogy átejtsék az embert. A tömegközlekedés hiányos, és olykor veszélyes. Kolumbiához hasonlóan itt is sajátos a közlekedési kultúra. Sok nagy kiköt?je van, amelyek igen forgalmasak. Két nemzetközi repül?tere van, ezek Caracasban és Maracaiboban m?ködnek. Figyelni kell arra, hogy az országot trópusi és magassági körülmények jellemzik. Különböz? betegségek (sárgaláz, a dengue-láz, az am?biázis, a malária, a hepatitisz, a kolera ...stb.) ellen is érdemes beoltatnunk magunkat miel?tt ide látogatnánk. A nagyobb városokban szép modern épületeket találunk, de jelen vannak a múlt emlékei is. Caracas központjában találjuk a történelmi belvárost, a Capitoliumot, a Simon Bolivar teret, a székesegyházat és az elnöki palotát. Érdemes ellátogatni ide február 19-20-án, mivel ekkor van a városban a nagy karnevál. A többi nagyobb városban számos épület, m?emlék tanúskodik a gyarmati id?szakról. A természeti látnivalók iránt érdekl?d?knek érdemes részt venni egy folyóvízi túrán. Így megfigyelhet? az ?serd? állatvilága, növényvilága, valamint az indián törzsek élete. Másik lehet?ség a Canaima Nemzeti Park, a Mochima Nemzeti Park…stb. felfedezése. Venezuelában található a Föld legmagasabb vízesése is, a 979 m magas Angel-vízesés. A Kordillerákban is lehet?ség van a túrázásra, illetve hegymászásra.

angel vizeses

Angel- vízesés (Foto: Teen Wolf, flickr)

Venezuela gasztronómia

A venezuelai konyhát több dolog is meghatározza. Az indián kultúrák által kialakított gasztronómiát tovább építette, formálta a spanyol ízvilág. Sokféle húst és zöldséget használnak fel az ételeik elkészítéséhez. A húsokat általában grillezve készítik el. Egyik nemzeti ételük az Arepas, ami egy lángoshoz hasonló hússal töltött specialitás. A köretek általában zöldségekb?l – babból, kukoricából…stb. – állnak, de rengeteg salátát is készítenek. Sokféle halétel is szerepel étlapjukon, melyeket tengeri és folyami halakból készítik el. Ilyen például a Cheive. A halon kívül polipot, kagylót és tintahalat is halásznak, illetve dolgoznak fel. Rengeteg trópusi gyümölcs található a piacokon, amiket a venezuelai konyha is el?szeretettel használ fel. Desszertjeik is általában valamilyen gyümölcsb?l állnak. Lehet?leg ne fogyasszunk semmiféle ételt az utcai árusoknál, mert azok nem túl higiénikus körülmények közt készültek. A csapból folyó víz nem min?síthet? ivóvíznek, inkább palackozott ásványvizet fogyasszunk. Mivel sok gyümölcs áll rendelkezésre, ezért sokféle koktélt készítenek, illetve sok koktél is innen származik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albánia
Elérhető városok:
Amerikai Egyesült Államok
Elérhető városok: Chicago    Detroit    Honolulu    Las Vegas    Los Angeles    Miami    New York    San Diego    San Francisco   
Andorra
Elérhető városok:
Argentína
Elérhető városok:
Ausztria
Elérhető városok: Bécs    Graz    Klagenfurt    Linz   
Belgium
Elérhető városok: Antwerpen   
Bosznia Hercegovina
Elérhető városok: Mostar   
Brazília
Elérhető városok:
Bulgária
Elérhető városok:
Csehország
Elérhető városok: Brno   
Dánia
Elérhető városok:
Dél-Afrika
Elérhető városok:
Egyesült Arab Emírségek
Elérhető városok: Dubai   
Észtország
Elérhető városok:
Franciaország
Elérhető városok: Marseille    Nizza    Párizs    Strasbourg   
Görögország
Elérhető városok:
Horvátország
Elérhető városok:
India
Elérhető városok:
Irak
Elérhető városok:
Irán
Elérhető városok:
Izrael
Elérhető városok:
Kanada
Elérhető városok:
Kenya
Elérhető városok:
Kína
Elérhető városok: Hong Kong   
Kolumbia
Elérhető városok:
Lengyelország
Elérhető városok:
Libanon
Elérhető városok:
Litvánia
Elérhető városok:
Luxemburg
Elérhető városok:
Macedónia
Elérhető városok:
Mexikó
Elérhető városok:
Monaco
Elérhető városok:
Nagy Britannia
Elérhető városok: Belfast    Bristol    Glasgow    Leeds    Liverpool    London   
Németország
Elérhető városok: Bonn    Dortmund    Drezda    Düsseldorf    Essen    Köln    Stuttgart   
Norvégia
Elérhető városok:
Olaszország
Elérhető városok: Bologna    Nápoly    Padova    Trieszt    Udine    Velence   
Oroszország
Elérhető városok:
Portugália
Elérhető városok:
Románia
Elérhető városok:
Spanyolország
Elérhető városok: Sevilla   
Szerbia
Elérhető városok:
Szlovákia
Elérhető városok:
Szlovénia
Elérhető városok: Ljubljana    Maribor   
Törökország
Elérhető városok: Isztambul   
Tunézia
Elérhető városok: Sousse    Tunisz   
Vatikán
Elérhető városok:
Venezuela
Elérhető városok:
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Világ városai