Kontinens: Ország: Város:   Főoldal>>
 
Egyesült Arab Emírségek

Az Egyesült Arab Emírségek Délnyugat-Ázsia országainak egyike, ami az Arab-félsziget perzsa-öböli partján fekszik. Területe nem túl jelent?s, 77.700 km², de folyamatos határvitái vannak a szomszédos Szaúd-Arábiával. Népessége meghaladja a 4,5 millió f?t, és folyamatosan növekszik. F?városa Abu Dhabi (550.000 f?s), mely az ország második legnagyobb városa. A jelent?sebb városok a tengerpart mellé települtek. Itt található az ország legnagyobb városa is, Dubai, melynek lakossága az országban a legdinamikusabban n?. Fontos város még: Es-Sárka és El-Ain. Államformája föderatív abszolút monarchia, ami közigazgatásilag 7 emirátusból épül fel. Népességének felépülése rendkívül érdekes. A lakosságnak csupán 40%-a arab. Nagyobb népcsoportot jelentenek a délkelet-ázsiai népek (pakisztániak, indiaiak, bangladesiek). A fennmaradó 13%-on afrikaiak, perzsák, európaiak osztoznak. Érdekesség még, hogy a 4,5 millió f?nek csupán csak 20%-a állandó lakos, a többi mind vendégmunkás. Hivatalos nyelv az arab, de sokan beszélik az angol, perzsa, hindi és urdu nyelveket. Vallási összetételben viszont homogénnek tekinthet?, mivel a lakosság 96%-a muzulmán (80%-a szunnita, 16%-a síita). Jelent?s (3%) mértékben képviselik magukat még a keresztények is. Fizet?eszközként a dirhamot használják. Az írástudatlanok aránya rendkívül magas, meghaladja a 20%-ot, aminek az oka a fejletlen országokból érkezett vendégmunkások. Az Egyesült Arab Emírségeket a Föld leggazdagabb államai közt tartják számon, ezt els?sorban a kis lakosságának, hatalmas k?olajkészleteinek és turizmusból származó bevételeinek köszönheti.

Emirseg palota

Emírségi palota, Abu Dhabi (Foto: nicholas macgowen, flickr)

Egyesült Arab Emírségek történelme

Igen korán megjelent itt az ember, és f?ként a tengerpart mellé telepedett le. Már az ókorban a Perzsa Birodalom részévé vált a terület. Akkoriban még fejletlen, ritkán lakott terület volt. A 8. századtól teret hódított a félszigeten az iszlám, ami ma is domináns szerepet tölt be vallások közt. A 9-10. század folyamán alakultak ki az önálló emirátusok. A 13. században felfedezték a terület stratégiai fontosságát, ezért több ország (Perzsia, Törökország, Omán, kés?bb Portugália) is versenybe szállt a terület birtoklásáért. Az els? portugál az emirátusok partjainál Vasco da Gama volt. Folyamatos volt a portugál beáramlás a területre, akik 150 éves háborút vívtak a törökökkel a területért. A 16. századra az Oszmán birodalom részévé vált a terület egy része, Ekkoriban a kiköt?k a kalózok központjainak számítottak, akik folyamatosan megtámadták, és kirabolták az Indiai-óceánon haladó brit, holland és portugál hajókat. Ekkor lépett be Nagy-Britannia az emírségek életébe. A britek 1819-ben kereskedelmi flottájuk védelmének érdekében háborút indítottak Ras al-Khaimah kalózkapitány és csapatai ellen. Els?ként megszállták a kiköt?ket, majd a kalózok egy részét lefegyverezték. 1820-ban békeszerz?dést kötöttek a sejkek és a brit vezetés. A kalózok fosztogatása viszont tovább folytatódott egészen 1835-ig, amikor a sejkek véglegesen is leszerelték ?ket a béke érekében. Ezt az1853-ban aláírt békeszerz?désben rögzítették. A sejkek közt kialakult feszültségeket a britek közvetítésével oldották meg. Ebben az id?ben Dubai kiköt?je a világ legnagyobbja volt. Az emirátusok, hogy megakadályozzák az európai befolyás növekedését 1892-ben szerz?désben szorosabb kapcsolatba léptek egymással. Ugyanakkor a britekkel is megállapodást kötöttek, melyben kölcsönös ígéretet tett a két „állam” egymásnak, hogy az emírségek nem gyarapítják területeiket Nagy-Britannia kárára, cserébe ? védelmet nyújt bármiféle támadás ellen. A megállapodás ellenére a britek a területet a 19. század végére a birodalomba csatolták. Csak 1971-ben vált függetlenné a hat emírség, mely megalapította az Arab Emírségeket. A következ? évben az utolsó, a hetedik emírség is csatlakozott. Az 1960-as években a f?város (Abu Dhabi) közelében fedeztek fel egy kisebb olajmez?t. Ezt követ?en megindult a kutatás a térségben további mez?k után. Az olajnak köszönhet?en hihetetlenül meggazdagodtak a sejkek, és maga az ország is. 1967-ben Zayed bin Sultan al-Nahyant választották az ország uralkodójává. A sejkek egy tanácsot hoztak létre, hogy így közös érdekeiket könnyebben tudják érvényesíteni, és ezt az intézményt a Szerz?déses Államok Tanácsának nevezték. 1968-ban Nagy-Britannia felmondta a védelmi szerz?dést. Bahrain és Katar is csatlakozott a 7 emirátushoz, és szövetségükb?l létrejött az Arab Emirátusok Uniója. 1971-ben kisebb bels? konfliktusokat követ?en Bahrain és Katar kivált az unióból. Még ez év decemberében a többi emirátus is önállóvá vált. Két emirátus, Abu Dhabi és Dubai uralkodója szövetségre léptek egymással, majd a többi emirátus uralkodóját is felszólították az ismételt unióra. 1972-re újra egységbe tömörültek, és létrehozták az alkotmányukat. Így létrejött az Egyesült Arab Emirátusok. Zayed bin Sultán al-Nahyan 2004-ben törént halála után fia, Kalifa bin Zayed al-Nahyan lett az uralkodó.

Palma sziget

Pálma sziget (Foto: thevoyager, flickr)

Egyesült Arab Emírségek földrajza

Az Egyesült Arab Emírségek csupán csak két országgal határos: Szaúd Arábiával, akivel manapság is vannak területi vitái, és Ománnal. Ez a viszonylag kis terület? ország a sivatag peremén helyezkedik el, így az éghajlat is sivatagi. A h?mérséklet gyakran emelkedik 40 fok fölé, de a legh?vösebb hónapokban se megy 27 fok alá. Rendkívül kevés csapadék (évi 100-150 mm) hullik a területen, az országban szinte csak a tengerpart számít élhet? területnek. Állandó vízfolyás, vagy állóvíz nincs az országban, az ivóvizet hatalmas sótalanító üzemek állítják el?. Vizüket leginkább a parkok öntözésére használják. Az Al hajar al Gharbi hegyvidéknek csupán kis része esik az emírségekhez. Ez az ország északi csücskében található, és legmagasabb pontja az 1527 m magas Adhan. A természetes növényzet csupán néhány szárazságt?r? növényb?l áll, illetve az oázisokban vannak még összefügg?bb „erd?k”, és a tengerpartokon mangrove-k. Jellegzetes állat a sivatagban a puputeve.

Dubai metropolisz

Dubai metropolisz (Foto: twocentsworth, flickr)

Egyesült Arab Emírség turizmusa

Az ország csak az utóbbi pár évtizedben vált az egyik legkedveltebb turisztikai célponttá. 50 év alatt az olaj országából a turizmus országává vált. Az Egyesült Arab Emírségek mára már több 10 millió turistát fogadnak évente. Tengerpartja igen kedvelt, f?leg azóta, hogy hatalmas beruházások kezd?dtek a partok mentén. Számtalan szálloda, hotel, felh?karcoló és bevásárlóközpont nyújt leny?göz? látványt a turisták számára. A modern épületek mellett nem szabad elfeledkezni a jelent?s kulturális emlékekr?l sem. Mivel sok nép és vallás jelen van az országban, ezért az épületállomány és templomállomány is igen változatos. Az országban jelenleg 4 nagy repül?tér m?ködik (Abu Dhabi, Dubai, El-Sárka, Khaymah), a közutak és autópályák jól kiépítettek és kit?n? állapotúak. F?ként a nagyvárosok területén és a tengerparton futnak 2x4, 2x3 sávos autópályák.. Az idelátogató hölgyek lehet, hogy kissé kényelmetlenül érzik majd magukat, mivel a helyi társadalomban a n?ket elnyomják, nem kezelik egyenl? félként. Rengeteg szórakozóhely, bár, disco és club nyújt kikapcsolódási lehet?séget. A legtöbb turista az ország legnagyobb városát, Dubait keresi fel. A beruházások legjava itt létesült. Itt található a világ?rb?l is látható három pálmafa-sziget és a világot formázó szigetcsoport. Ezeken lév?, illetve még épül? ingatlanok rendkívül drágák, de az egész területet 1-2 óra alatt értékesíteni tudták. A mesterséges szigeteknek köszönhet?en a 65 km hosszú dubai-i tengerpart 2500 km hosszúságúra gyarapodott. Dubai egyik jelképe a Föld egyetlen hétcsillagos, vitorlára hasonlító, ugyancsak mesterséges szigeten épült szállodája, a Burjal al Arab. Ez egyben az egyik legdrágább szállodák egyike is a világon. Akik vásárolni jönnek ide, azok a város 30 plázája közül tudnak válogatni. Itt tervezik megépíteni a Föld legnagyobb bevásárlóközpontját is. Az egyik legkedveltebb bevásárlóközpont az Emirátusok Pláza, amiben egy zárt sípálya is m?ködik. A síparadicsom elérte már a maximális kapacitását, ezért már tervben van egy nagyobb, forgatható sípálya építése is. Ha repül?vel érkeznénk ide, akkor a terminálban már egy plázába csöppenünk. Dubai jelenlegi repül?tere még elbír az ide látogató tömegekkel, de már folyamatban van egy új repül?tér építése. Ez is egy hatalmas építkezés, mivel a repül?teret évi 140 millió turista befogadására is alkalmasnak építik, amivel a legforgalmasabb repül?térré válhat. Jelenleg is építés alatt van Dubai legújabb szimbóluma, a Burj Dubai. Ez az épület mára már a Föld legmagasabb épülete, letaszítva a Taipei 101-et trónjáról. Több, mint 750 m magas, de a kivitelez?k lehet?vé tették a további magasítást, hogy ha az igények kikényszerítik, akkor a terveknek megfelel?en elérhesse az 1 km-es magasságot is. Még a földmunkák ideje alatt elkelt az összes ingatlan. Dubainak vannak negatívumai is. A napi csúcsforgalom többször okoz dugókat, és olykor hatalmas, barna szmogfelh? lepi el a belvárost. A f?város számít a második legkedveltebb célpontnak. Abu Dhabiban is számos leny?göz? épület található. Itt találjuk a királyi palota épületegyüttesét is. Ez egy monumentális építmény, ami egyértelm?en tükrözi a gazdagságot. Dubaihoz hasonlóan itt is kialakítottak a klímának ellentmondó épületet, egy korcsolyapályát. Rengeteg a bevásárlóközpont. A turista minden olyan üzletet megtalálhat ezekben, amit egy európai bevásárló utcában. A f?város ad otthont számos autó- és repül?gépversenynek. A többi emírség is hasonló adottságokkal rendelkezik, mint ez a két óriás. Természeti látnivalók közül a hatalmas sivatagi homokd?nék és az egyedülálló tengerpart emelend? ki. Aki ellátogat a Al hajar al Gharbi hegyvidékre, az egy holdbéli tájjal találkozik. Kietlen és rendkívül száraz.

Dubai tengerpart

Dubai tengerpart (Foto: Francois Roche, flickr)

Egyesült Arab Emírségek gasztronómiája

Az országban a rengeteg más-más nemzetb?l származó segédmunkás és mérnök mind magával hozta kultúráját és gasztronómiáját. Tehát az országban jelen van az indiai, pakisztáni, bangladesi, kínai, perzsa, angol, francia…stb. konyha. Persze léteznek tipikus arab ételek és specialítások is (humusz, shawarna, matchbous, hareis…stb.). A helyi konyha alapvet?en ötvözi az egész közel-keleti konyham?vészetet. Minden városban jelen vannak a gyorsétteremek. Dubaiban található a Century Village, ami egy több éttermet egymásba tömörít? park. Itt az ételeket semmiféle adó nem terheli, így azok elfogadható árakkal bírnak. Olasztól a kínaiig itt minden étterem megtalálható. Az ételek számára az alapanyagok nagy részét importálják, illetve az oázisokban próbálják megtermelni. Egy étterembe, bárba ellátogatva megfigyelhetjük, hogy mindig a helyi lakosság kerül el?ször kiszolgálásra. Mindez azért van, mert az ország tényleges lakossága kissé sérelmezi, hogy az országban él?k közül ?k már szinte csak kisebbségnek számítanak, és így próbálják ezt kompenzálni. Hagyományosan alacsony asztalra terítve étkeznek, és ekkor mindent egyszerre szolgálnak fel. Étlapjukon általában bárányhús szerepel, mivel a muzulmánok disznóhúst nem fogyasztanak, illetve csirkehúst is csak akkor, ha a húst feldolgozó üzem kapuja kelet felé van tájolva. Étlapjukon gyakran szerepelnek halételek is, melyek többnyire tengeri halakból készülnek. Legismertebb desszertjeik a Umm Ali, Esh asaraya és a mehalabiya  (rózsavizes, pisztáciás ízesítés? puding). Sok üzem állít el? tengervízb?l ivóvizet, de az fogyasztása nem alkalmas, inkább palackozott vizet fogyasszunk. Az arabok körében elterjedt a napi többszöri kávéfogyasztás. Országszerte kapható alkohol is, de azt csak a turisták miatt forgalmazzák. A nyilvános alkoholfogyasztást büntetik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albánia
Elérhető városok:
Amerikai Egyesült Államok
Elérhető városok: Chicago    Detroit    Honolulu    Las Vegas    Los Angeles    Miami    New York    San Diego    San Francisco   
Andorra
Elérhető városok:
Argentína
Elérhető városok:
Ausztria
Elérhető városok: Bécs    Graz    Klagenfurt    Linz   
Belgium
Elérhető városok: Antwerpen   
Bosznia Hercegovina
Elérhető városok: Mostar   
Brazília
Elérhető városok:
Bulgária
Elérhető városok:
Csehország
Elérhető városok: Brno   
Dánia
Elérhető városok:
Dél-Afrika
Elérhető városok:
Egyesült Arab Emírségek
Elérhető városok: Dubai   
Észtország
Elérhető városok:
Franciaország
Elérhető városok: Marseille    Nizza    Párizs    Strasbourg   
Görögország
Elérhető városok:
Horvátország
Elérhető városok:
India
Elérhető városok:
Irak
Elérhető városok:
Irán
Elérhető városok:
Izrael
Elérhető városok:
Kanada
Elérhető városok:
Kenya
Elérhető városok:
Kína
Elérhető városok: Hong Kong   
Kolumbia
Elérhető városok:
Lengyelország
Elérhető városok:
Libanon
Elérhető városok:
Litvánia
Elérhető városok:
Luxemburg
Elérhető városok:
Macedónia
Elérhető városok:
Mexikó
Elérhető városok:
Monaco
Elérhető városok:
Nagy Britannia
Elérhető városok: Belfast    Bristol    Glasgow    Leeds    Liverpool    London   
Németország
Elérhető városok: Bonn    Dortmund    Drezda    Düsseldorf    Essen    Köln    Stuttgart   
Norvégia
Elérhető városok:
Olaszország
Elérhető városok: Bologna    Nápoly    Padova    Trieszt    Udine    Velence   
Oroszország
Elérhető városok:
Portugália
Elérhető városok:
Románia
Elérhető városok:
Spanyolország
Elérhető városok: Sevilla   
Szerbia
Elérhető városok:
Szlovákia
Elérhető városok:
Szlovénia
Elérhető városok: Ljubljana    Maribor   
Törökország
Elérhető városok: Isztambul   
Tunézia
Elérhető városok: Sousse    Tunisz   
Vatikán
Elérhető városok:
Venezuela
Elérhető városok:
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Világ városai